• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Prestatiemeting volgens Ann Jorissen
Prestatiemeting volgens Ann Jorissen

planning control cyclus uitvoering waarneming planning evaluatie analyse

 

In het boek Prestatiemeting - naar een betere beheersing van bedrijfsactiviteiten wordt beschreven dat in een systeem van prestatiemeting afstemming nodig is om hiërarchische niveaus en functionele deelgebieden met elkaar te verbinden:

prestatiemeting kritische succesfactoren verantwoordelijkheidsgebieden

Prestatiemeting valt te rekenen tot de waarnemingsfase van de planning en controlcyclus. ... De prestatiemaatstaven en de inhoud van de planning en controlcyclus kunnen nogal uiteenlopen. Het is echter essentieel dat in de verschillende onderdelen gehanteerde maatstaven niet los van elkaar worden gezien.

Aan een systeem van prestatiemeting, als onderdeel van planning en control, dient een aantal eisen te worden gesteld:
- het prestatiemetingssysteem moet zich richten op de doeleinden en strategieën van de organisatie;
- het prestatiemetingssysteem moet samenhangend zijn en voor de verschillende hiërarchische niveaus en functies gericht zijn op de meest essentiële elementen van de taakuitoefening;
- het prestatiemetingssysteem moet in staat stellen tot verantwoordelijkstelling en tot aanpassingen in het functioneren van de totale organisatie en van organisatie onderdelen.

 

prestatiemeting kritische succesfactoren verantwoordelijkheidsgebieden

Prestatiemaatstaven die in verschillende delen van een onderneming worden gehanteerd moeten met elkaar gerelateerd zijn. De in de strategische planning voor de totale onderneming gehanteerde maatstaven om na te gaan of de geplande doeleinden en strategieën ook worden gerealiseerd zijn vaak relatief globaal en relatief sterk extern gericht. Naarmate meer gedetailleerd voor de ondernemingsonderdelen prestatiemaatstaven tot stand komen in het kader van management control, zullen deze specifieker zijn. Het is echter van wezenlijk belang dat de op lagere niveaus in de onderneming afgestemde prestatiemaatstaven zijn afgeleid uit de op strategisch planningsniveau ontwikkelde prestatiemaatstaven. Voor de onderlinge verhouding tussen prestatiemaatstaven in het kader van de ondernemingsbeheersing en de taakbeheersing geldt een overeenkomstige afstemmingseis.

Dat de nadruk op de onderlinge relatie tussen de prestatiemaatstaven valt is niet verwonderlijk. Het gaat tenslotte om de inhoud van totale planning en control, waarmee de doelstellingen en strategieën van de onderneming gerealiseerd moeten worden. Het vasthouden van de koppeling met de doelstellingen van de onderneming als geheel wordt moeilijker naarmate men lager in de hiërarchie van een onderneming afdaalt. Het prestatiemetingssysteem moet echter zodanig vorm krijgen dat de binding met de uiteindelijke doeleinden in stand blijft. Het gaat erom dat de te hanteren prestatiemaatstaven zo worden gekozen dat zij onderling samenhangen en het management op alle niveaus informatie verschaffen over de bijdrage die de verschillende activiteiten leveren aan het realiseren van de doelstellingen.

Behalve dat het prestatiemetingssysteem hiërarchische niveaus moet overbruggen moet dit systeem ook functionele grenzen overbruggen.

Bron: Prestatiemeting - naar een betere beheersing van bedrijfsactiviteiten, Ann Jorissen (e.a.)

 

Laatst aangepast op donderdag, 11 januari 2018 19:39  

A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen.

Winston Churchill

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 100 gasten online
Artikelen

excellence aristoteles

Banner

rosenshine principles sherrington

Rosenshine's Principles in Action
Tom Sherrington

Bij Bol.com

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner