• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Logistieke processen volgens het SCOR-model
Logistieke processen volgens het SCOR-model

scor model inkoop productie distributie retouren planning

Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) is een referentiekader voor het efficiënt analyseren en meten van logistieke ketens. Het SCOR-model is een initiatief van de Supply Chain Council. Het doel van deze not-for-profit organisatie is "met het SCOR-raamwerk tot eenduidige definitie, meting en evaluatie van activiteiten binnen logistieke ketens te komen". Het SCOR-model is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt beheerd door het APICS Supply Chain Council.

Het SCOR-model kent drie niveaus voor het analyseren van processen en is modulaire opgebouwd. Op elk niveau zoemt het model dieper in op de organisatie.

Niveau-1: Proces (strategisch niveau)
Op het eerste niveau onderscheidt het SCOR-model vijf hoofdprocessen:

 1. Planning (Plan): de planning en besturing van de processen in de keten.

 2. Inkoop (Source): de inkoop van grond- en hulpstoffen, halffabricaten en componenten.

 3. Produtie (Make): de productie van (eind)producten.

 4. Distributie (Deliver): de distributie van producten naar klanten.

 5. Retoure (Return): de processen die te maken hebben met het retour ontvangen van producten.

Op proces-niveau worden kritische prestatie-indicatoren (kpi's) aangegeven die op managementniveau belangrijk worden geacht.

 

Niveau-2: Procescategorie (tactisch niveau)

Op het tactische niveau worden verschillende procescategorieën onderscheiden die een verdieping zijn van de processen op het eerste niveau. Deze procescategorieën kunnen worden onderverdeeld in planningsprocessen, uitvoerende processen en ondersteunende processen.

Verder wordt op basis van de op strategisch niveau bepaalde kpi's vertaald naar het ambitie- of verbeterniveau bepaald (doelen).

 

Niveau-3: Proceselement (opeationeel niveau)

Op het operationele niveau zijn de processen op niveau 2 verder uitgewerkt in drie detailniveaus waarbij ook worden aangegeven:
- koppelen van de KPI's op het eerste niveau aan de prestatie-indicatoren die binnen processen op niveau 3 kunnen worden onderscheiden;
- de best practices die behoren bij de processen op niveau 3;
- de technische functionaliteiten om de processen met ondersteuning van ict in de organisatie uit te voeren.

Volgens Peter Streefkerk en Walther Ploos van Amstel "(is) [h]et SCOR-model geen blauwdruk voor het inrichten van de inkooppprocessen. Wel biedt SCOR een raamwerk dat inzicht geeft in de inkoopprocessen en handvaten aanreikt voor verbetering. Het voordeel van het toepassen van het SCOR-model is dat de resultaten van verbeteringen in samenwerkingen met leveranciers sneller zichtbaar zijn. Door gebruik te maken van de binnen het model vastgelegde uniforme termen en definities verbetert de communicatie met leveranciers."

Het Supply Chain Operations Reference model (SCOR) is een referentiekader voor het efficiënt analyseren en meten van, zoals de afkorting al doet vermoden, supply chains. Binnen het model wordt, naast de fysieke transacties binnen de keten, ook gekeken naar de ondersteunde administratieve activiteiten. "De opzet gaat nog wel uit van een benadering vanuit één enkele onderneming, maar door het aansluiten van het leveringsproces van de toeleveranciers en naar de afnemers ontstaat toch een min of meer integrale benadering van de keten. Het model omvat de keten vanaf de leverancier van de leverancier tot en met de klant van de klant. In elke schakel staan dezelfde vijf processen centraal: plan, source, make, deliver en return.

Dit referentiekader stelt gebruikers in staat om de supply chain processen te identificeren, meten en bespreken. Daarvoor worden vijf processen onderscheiden:

Plan: Afstemming van vraag en aanbod om een plan te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de eisen met betrekking tot inkoop, productie en distributie.
Source: Inkoop van goederen en diensten die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.
Make: Transformatie van grondstoffen en componenten tot eindproducten.
Deliver: Levering van eindproducten inclusief order management, warehouse management en transport management.
Return: Retourneren van eindproducten om welke reden dan ook.

Onderdeel van het SCOR-model is een set van prestatie-indicatoren (KPI’s) om de prestaties van de supply chain te meten. Voorbeelden van deze KPI’s zijn:Perfect order fulfilment

 • Order fulfilment cycle time
 • Total cost to serve
 • Cash-to-cash cycle time
 • Return on working capital

Bron:

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 08:34  

 

All glory comes from daring to begin.

William Shakespeare

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 119 gasten online
Artikelen

jack welch face towards ceo ass customer

Banner

het betere werken denise hulst

Het Betere Werken!
De Schakel Tussen Gedrag, Vaardigheden En Resultaat
Denise Hulst


Bij Bol.com of Managementboek


Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner