• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Processen volgens Gerrit-Jan Obers & Ko Achterberg (1)
Processen volgens Gerrit-Jan Obers & Ko Achterberg (1)

proces architectuur model pam achterberg obers

In het boek Grip op processen in organisaties definiëren Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg de procesbegrippen op verschillende niveaus:

processen obers achterberg

Wanneer we procesmatig kijken naar organisaties, kunnen we dit doen op verschillende samenhangende niveaus. Daarbij kijken we steeds naar het werk in organisaties, en zien we 'brokken werk' met een verschillende omvang. We zouden voor deze 'brokken werk' op ieder beschouwings- of detailniveau het begrip 'proces' kunnen gebruiken. Wij vinden het echter beter om meer onderscheid aan te brengen in onze taal en om een helder onderscheid te maken in de begrippen voor de verschillende niveaus.

(...)

Een proces is een 'samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee ee of meer producten of diensten worden voortgebracht'. Een veel gehanteerd synoniem voor een dergelijk proces is werkproces. Dit synoniem maakt het onderscheid met de andere procesbegrippen nog duidelijker.

Het komt vaak voor dat een dergelijk 'samenhangend geheel' een tussenproduct voortbrengt en dat een of meer processen het uiteindelijke product voor een klant realiseren. Een dergelijke keten noemen we een procesketen. Mogelijke synoniemen voor een procesketen zijn 'van klant tot klant proces' en 'werkstroom', terwijl men branchespecifiek bijvoorbeeld ook 'politiepad' of 'zorgpad' hanteert.

In een model van een procesketen kunnen we zichtbaar maken welke processen achtereenvolgens een bijdrage leveren aan het eindproduct. Buiten het 'primaire proces' van de organisatie vinden we ook procesketens die een intern eindproduct opleveren (bijv. een medewerker die is opgeleid, of een machine die is gerepareerd). Ook kunnen we procesketens onderscheiden die producten opleveren voor de externe verantwoording (jaarverslag) of voor het maken van afspraken met ketenpartners. Het voordeel van het onderscheid tussen (werk)processen is dat we hiermee de mogelijkheid concreet maken dat meerdere procesketens worden 'bediend' door één werkproces. Daardoor neemt de omvang van de te maken modellen af en, nog belangrijker, wordt vereenvoudiging en hergebruik in de te realiseren werkelijkheid ondersteund. Minder verschillende werkprocessen kan ook leiden tot eenvoudiger informatiestromen, minder instructies enzovoort.

Soms zijn meerdere organisaties in een keten verbonden en leveren zij gezamenlijk een bijdrage om een product of dienst te realiseren. Een dergelijke keten over meerdere organisaties heen noemen we een ketenproces. Ketenprocessen zijn dan 'processen' of 'procesketens' waarin meerdere organisaties een rol spelen.

Hiervoor hebben we gekeken naar de niveaus boven het proces zelf. Je zou kunnen zeggen dat we hier hebben 'uitgezoomd' en zo de mogelijkheid hebben gecreëerd om een groter plaatje te schetsen. Indien we nader inzoomen naar een lager detailniveau komen we bij de (procesmatige) onderdelen van een proces, de activiteiten. Een activiteit is een stap in een proces. Activiteiten op het laagste detailniveau dat we in een procesmodel onderscheiden, vormen een eenheid van tijd, plaats en actor.

Wanneer we nader inzoomen en een activiteit op het laagste detailniveau uiteenrafelen, zien we dat deze bestaat uit nog kleinere stapjes, die wij handelingen noemen.

Bron: Grip op processen in organisaties, Gerrit-Jan Obers & Ko Achterberg

 

Laatst aangepast op maandag, 21 september 2020 15:26  

 

When I quote others I do so in order to express my own ideas more clearly.

Michel de Montaigne

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 258 gasten online
Artikelen

every system perfectly designed get results william edwards deming

Banner
Banner

passie energie prestaties bevlogenheid wingerden

Passie, energie, prestatie
de kracht van werken met bevlogenheid
Jessica Van Wingerden, Bernadette van de Laak

Bij Bol.com | Managementboek





Lean boekentips

Banner