• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Niveaus van kennis volgens Benjamin Bloom
Niveaus van kennis volgens Benjamin Bloom

bloom kennis niveau taxonomie

kennis kennismanagement niveau

[N]iet alle kennis is van een gelijk niveau. Een voorbeeld: weten dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden, is van een ander niveau dan verklaren hoe het komt dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden, en tot welke merkbare gevolgen dit onder meer voor de stad Leiden heeft geleid. Kennisniveaus hebben ook invloed op de wijze waarop we de informatie in de kennisbank opnemen. Feiten kunnen we vrij eenvoudig als losstaande elementen opnemen. Om inzicht te genereren, moeten we ze dusdanig ordenen dat de betekenis duidelijk wordt. Verbanden tussen informatie kunnen we visualiseren, maar we kunnen ook links aanbrengen of informatie bij elkaar zetten die een onderlinge relatie vertoont. Tot slot kunnen we reliëf aanbrengen door de ene informatie meer te benadrukken dan de andere.

Een methode om deze niveaus in kaart te brengen, is het gebruik van zogenaamde taxonomieën. Een taxonomie (taxis [= ordening] en nomos [= wet]) is een wetmatige ordening, een structurering gebaseerd op een theoretische (en voor zover mogelijk ook empirische) basis .... Taxonomieën zijn ontwikkeld op verschillende terreinen: psychomotoriek (onder andere Simpson, 1967), gedrag (Gagné, & Briggs, 1974), combinaties van inhoudsniveaus, gedragsniveaus en transferniveaus (De Block, 1982), en op het terrein van de cognitie (Bloom, 1956 en Romiszowski, 1981). [De taxonomie van Bloom heeft] betrekking op de cognitie, het weten en de kennis.

Bloom ontwikkelde in de vijftiger jaren een cognitieve taxonomie .... Bloom beschrijft zes opeenvolgende kennisniveaus, waarbij hij veronderstelt dat elk niveau beheerst moet worden voordat iemand op een hoger niveau kan ‘acteren’:

  1. Kennis.

  2. Begrijpen.

  3. Toepassen.

  4. Analyseren.

  5. Synthetiseren.

  6. Evalueren.

 

Niveau Omschrijving
Kennis
– Kennen van feiten
– Kennen van middelen, methoden,
processen,...
– Kennen van systemen en
structuren
De geheugenactiviteit is het hoofdproces.
Geen inzicht of begrip.
– termen, definities, uitdrukkingen, jaartallen,...
– werkwijzen, technieken, klassen (bijvoorbeeld: genres, diersoorten), of methoden van onderzoek
– regels, principes, generalisaties, theorieën, of structuren
Begrijpen
– ...door vertalen en omzetten
– ...door interpreteren
– ...door extrapoleren of interpoleren
Inzicht wordt verondersteld, wat inhoudt dat men moet kunnen transformeren en gebruiken, maar louter in analoge situaties.

Of de student begrip heeft, kan men zien op drie niveaus:
– andere abstractieniveau, omzetten van bijveelden symbolisch naar verbaal, omzetten uit een andere taal;
– hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
– consequenties kunnen trekken die niet expliciet gegeven zijn.
Toepassen Gebruiken van kennis in nieuwe situaties (bijvoorbeeld aangeleerde woorden in een gesprek kunnen gebruiken, juiste oplossingsmethode kunnen kiezen en/of
gebruiken).
Analyseren Het verduidelijken, in vraag stellen, in samenstellende delen ontleden van de inhoud.
Synthetiseren De reden kunnen geven waarom iets op een bepaalde manier gedaan of gebruikt is; redeneren.
Evalueren Denken dat creatief van aard is. De inhoud moet zelf samengesteld kunnen worden.
Kritisch denken, bijvoorbeeld een boekbespreking maken.

Bron: Kennis van kennisbanken, Open Universiteit

Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:32  

Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Jan Peter Balkenende (in verklaring val kabinet Balkenende IV)

 

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 125 gasten online
Artikelen

verspilling jim womack waste

Banner
Banner

creatief oplossingsgericht werken stefanie couwenberg

Creatief & oplossingsgericht werken
Jouw toolbox voor meer uitdaging en werkplezier
Stefanie Couwenberg

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner