• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... 10 vormen van weerstand tegen verandering
10 vormen van weerstand tegen verandering

weerstand verandering brinkman

In het boek 'Voor de verandering' geeft Joep Brinkman een overzicht van de belangrijkste vormen van weerstand tegen verandering:

weerstand tegen verandering brinkman

Gelijk blijven geeft zekerheid zowel voor de betrokkene als voor anderen. Verandering kan daarentegen bedreigend werken. Daarom zijn mensen als het ware gewapend tegen invloeden van buiten, en bestaat er weerstand tegen verandering.

De kracht van weerstand tegen verandering verschilt van mens tot mens, van situatie tot situatie, en van tijd tot tijd. Wie - in een bepaalde situatie of op een bepaald moment - moeite heeft om bij wijze van spreken zijn persoonlijkheid bij elkaar te houden, zal niet bereid zijn (echt) te veranderen. Hij zal elke inbreuk op zijn psychosociale evenwicht als bedreigend ervaren, en schermt zich daarvoor dan ook af. De beschermingsmethoden waarvan het 'ego' (= ik) zich bedient, worden afweermechanismen of verdedigingsmechanismen genoemd. Daarmee proberen mensen bedreiging onschadelijk te maken. Eigenlijk gaat elke niet-oppervlakkige verandering wel met afweer gepaard. We bespreken de belangrijkste mechanismen ervan

 1. Rationalisatie: het bedenken van 'rationele' argumenten om een situatie of beslissing (achteraf) te rechtvaardigen. Ook al betekent 'rationeel' verstandelijk, dat betekent nog niet dat rationalisatie ook verstandig is. Rationalisatie helpt bij het beter aanvaardbaar maken van een genomen beslissing of een bestaande situatie.

 2. Verdringing: het wegstoppen van bedreigende of negatieve gevoelens. Je dekt ze af met en dikke laag en laat ze niet meer bij jezelf toe. Het is altijd akelig en eng om gevoelens als angst, woede en verdriet te ervaren (...) Als gevolg daarvan hebben we de neiging ze uit het bewustzijn weg te houden.

 3. Ontkenning: vorm van verdringing die zo ver gaat dat het feitelijk bestaan van een bedreigende of vervelende situatie actief wordt tegengesproken of genegeerd. (...) Het is begrijpelijk, en vanuit het oogpunt van zelfbehoud soms zelfs heel nuttig, een ondraaglijke situatie af en toe te ontvluchten door die te ontkennen.

 4. Agressie: buiten verhouding kwaad worden als het psychisch evenwicht wordt bedreigd. Agressie kan zich richten op degene die het evenwicht verstoort, maar ook op iets of iemand anders.

 5. Verschuiving: negatieve gevoelens uiten tegen iemand (of iets) anders dan op wie ze eigenlijk gericht zijn.

 6. Vermijding: het zoveel mogelijk ontlopen van situaties die bedreigend zijn.

 7. Overdekking door het tegendeel: bedreigende gevoelens verbergen door ze te overschreeuwen met een uiting van het tegengestelde gevoel.

 8. Projectie: eigen gevoelens of problemen aan een ander toeschrijven.

 9. Regressie: terugval naar eerder, meestal meer kinderlijk gedrag. Door te regrediëren verval je in een vroeger stadium van je ontwikkeling waardoor je minder of geen verantwoordelijkheid meer lijkt te hoeven dragen.

 10. Diskwalificatie: het verdacht maken van iets of, vooral, van iemand. Degene die wordt gediskwalificeerd, raakt monddood en is dus ongevaarlijk.

Bron: Voor de verandering, een praktische inleiding in de agogische theorie, Joep Brinkman

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 07:59  

 

In times of change, learners inherit the Earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists.

Eric Hoffer

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 164 gasten online
Artikelen

inspection ingebouwde kwaliteit edwards deming inspect quality into product

Bewaren

Banner
Banner

heb lef durf te veranderen tica peeman

Heb lef, durf te veranderen
Tica Peeman 

Bij Managementboek.nl | Bol.com

 

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner