• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Kleurrijke drijfveren volgens de Management Drives
Kleurrijke drijfveren volgens de Management Drives

management drives drijfveren kleuren

Daar waar ik altijd dacht een kleurloos type te zijn, blijk ik opeens als dominante drijfveer "geel" te hebben, aangevuld met een vleugje "oranje" en "rood". Dit volgens de theorie van de Management Drives.

Binnen het model van Management Drives worden zes kleuren onderscheiden:

 1. Geel: drijfveer die wil analyseren, begrijpen en doorgronden (analyse, begrip, van hoofdlijn naar detail, scenario's, filosoferen, ontdekkingsgericht leren, conceptualiseren, reflectie, principieel).

 2. Groen: drijfveer die mensen en sociale verbanden voorop stelt (samen, harmonie, warmte, delen, gelijkwaardigheid, betrokkenheid bij elkaar, aandacht voor gevoel).

 3. Oranje: drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien (resultaat, winnen, competitie, scoren, vooruitgang, uitproberen, kijken wat effect is, pragmatisme).

 4. Blauw: drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren (loyaliteit, degelijkheid, structuur, processen, netjes afmaken, planning, zorgvuldigheid).

 5. Rood: drijfveer die staat voor durf, tempo en kracht (actie, daadkracht, ongeduld, impulsief, NU, confrontatie).

 6. Paars: drijfveer die veiligheid en thuisgevoel zoekt (beslotenheid, identiteit, opoffering, adoratie, passie, bescheidenheid).

De kleuren geven een indicatie van iemands voorkeur. Een voorkeur staat voor iets wat je prettig vindt in het leven. De voorkeur vertelt waar je energie van krijgt: "Want hoe uw gedrag ook is, u krijgt energie als u dingen doet of effecten bereikt, die passen bij uw voorkeur.".

Voorkeur: ik streef naar... Gedrag: ik gedraag me... Omgeving: ik zie mijn omgeving als
Geel Inzicht
Kennis
Vrijheid
Visie
Onderzoekend
Analyserend
Kritisch
Toekomstgericht
Kennis georiënteerd
(+) theoretisch
(-) onnadenkend
Groen Harmonie
Gezelligheid
Gezamenlijkheid
Gelijkwaardigheid
Vriendelijk
Behulpzaam
Communicatief
Open
Mensgericht
(+) soft
(-) asociaal
Oranje Resultaat
Positie
Vooruitgang
Status
Doelgericht
Berekenend
Ambitieus
Efficiënt
Competitief
(+) waan van de dag
(-) niet doelgericht
Blauw Duidelijkheid
Structuur
Rechtvaardigheid
Bevestiging
Ordenend
Verantwoordelijk
Gedisciplineerd
Loyaal
Gestructureerd
(+) bureaucratisch
(-) ongestructureerd
Rood Domein
Respect
Daadkracht
Tempo
Grensstellend
Confronterend
Onverschrokken
Ongeduldig
Stevig en daadkrachtig
(+) conflictueus
(-) slap, besluiteloos
Paars Geborgenheid
Eenheid
Stabiliteit
Vertrouwdheid
Beschermend
Dienstbaar
Vaderlijk/moederlijk
Verbindend
Veilig en besloten
(+) vastgeroest
(-) zielloos

Elke omgeving en elke organisatie kent een aantal aspecten die verbonden kunnen worden met drijfveren. Eigenlijk hebben drijfveren ieder hun betekenis voor het functioneren van groepen en organisaties.

 1. Geel staat nu voor strategie, doordenking en innovatie (analyseren).

 2. Groen staat voor communicatie, samenwerking en gezelligheid (mensen verbinden).

 3. Oranje staat voor groei, competitie en efficiency (vooruitgang boeken).

 4. Blauw staat voor structuur, transparantie en loyaliteit (structureren).

 5. Rood staat voor daadkracht, besluitvaardigheid en tempo (kracht gebruiken).

 6. Paars staat voor binding, beslotenheid en eenheid (veiligheid creëren).

Zoals gezegd is mijn dominante drijfveer geel. Hieronder een aantal fragmenten uit mijn Realdrives-uitslag:

"Geel staat voor inzicht, kennis, vrijheid en visie. (...) Uw dominante drijfveer is Geel. Daardoor bent u iemand voor wie kennis en inzicht belangrijk zijn. De wereld wordt door een Gele bril gezien als een complexe puzzel, en de morele norm is dat mensen moeten handelen vanuit begrip van zaken. Het klakkeloos aannemen van allerlei ideeën is slecht en zelfs gevaarlijk. Een mens moet zelf denken, is zelf verantwoordelijk. Een kritische afstand is daarbij vaak noodzakelijk, en die mag mensen niet ontnomen worden. Vrijheid is daarom zeer belangrijk voor Geel. ‘Zeg mij niet wat ik moet denken en dwing me niet dingen te doen die ik niet begrijp’.

Voor Geel is het belangrijk om in vrijheid en los van ideologie tot eigen inzichten te kunnen komen. Geel is een rationele drijfveer die graag van groot naar klein denkt. Eerst de hoofdlijn, dan de details, als die tenminste interessant zijn. Het bestaande wordt altijd kritisch beschouwd. Omdat er maar één waarheid kan zijn, is het maken van compromissen niet eenvoudig. Geel analyseert, en synthetiseert niet; in plaats van zaken bij elkaar te brengen snijdt Geel ze juist uit elkaar. Voor Geel is de dag van vandaag slechts een stap naar de toekomst. Eerst wordt een toekomstbeeld gecreëerd, daarna wordt bedacht hoe die visie gerealiseerd zou kunnen worden.

Een drijfveer, die mede uw voorkeuren bepaalt, is Oranje. Dat betekent dat u ook waarde hecht aan doelgerichtheid en vooruitgang. De wereld wordt door Oranje bekeken als een plek vol kansen en mogelijkheden, en de morele norm is dat die benut horen te worden. Kansen laten liggen of mogelijkheden voor verbetering niet aangrijpen is slecht. Wie zijn kansen en mogelijkheden pakt, mag daar ook zelf beter van worden. En wie dat niet doet, die heeft het aan zichzelf te wijten.
Een andere drijfveer, die uw voorkeuren bepaalt, is Rood. Een Rode voorkeur duidt op een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde, en het verlangen gerespecteerd te worden. Rood in een drijfverenprofiel is als peper in een gerecht. Het verleent er felheid en stevigheid aan. Een Rode voorkeur duidt op een voorkeur voor heldere keuzen in plaats van vage compromissen, voor moed en daadkracht, en voor tempo in het handelen. Want waarom iets uitstellen als het ook nu kan?

Geel, Oranje en Rood creëren een zeer individueel georiënteerd voorkeurspatroon. De drie drijfveren versterken elkaar in onafhankelijkheid en zelfsturing. In essentie is deze combinatie creatief: door idee, doel en kracht te verbinden kan een mens dingen creëren die er niet eerder waren. Niet het bestaande, maar het mogelijke en het betere staan voorop. Een risico van dit profieltype is de beperkte aandacht voor processen. De ‘wat’-vraag staat voorop, de ‘hoe’-vragen worden belangrijk minder interessant gevonden.

Geel, de dominante factor in uw gedragsprofiel, maakt dat u niet zelden onderzoekend en analyserend gedrag vertoont, waarbij u zich niet altijd gemakkelijk laat overtuigen. U bent op zoek naar waarheid en consistentie, en kunt ideeën van anderen heel kritisch bejegenen. Is dat wel zo, is een vraag die regelmatig door uw hoofd speelt. U wilt zich vaak zelf overtuigen van de juistheid van ideeën, en daarbij kunt u zich onafhankelijk opstellen, soms tot ergernis van anderen. Het Gele in uw gedrag maakt ook dat u sterk gericht bent op de toekomst. U probeert dingen steeds zodanig te begrijpen dat de gevolgen van te maken keuzen voor de toekomst kunt overzien.

Met Geel gedrag creëert u niet zelden een zekere afstand van anderen, doordat u zaken telkens kritisch bekijkt en beoordeelt. U gaat niet gemakkelijk met de meute mee; u moet eerst zelf overtuigd zijn. Door anderen kan dat wel eens gezien worden als eigenwijs.

De Groene, minder dominante score in uw gedragsprofiel duidt er op dat u zich naar anderen vriendelijk en behulpzaam opstelt. U gedraagt zich mensgericht en u hanteert daarbij een communicatieve stijl die gericht is op samenwerking, openheid en harmonie. De menselijke maat, daar gaat het om."

Bron: Drijfveren in de praktijk, Cor Keijser & Stephan van der Vat

Laatst aangepast op maandag, 25 december 2017 11:34  

When the rate of change outside exceeds the rate of change inside, the end is in sight. 

Jack Welch

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 101 gasten online
Artikelen

masaaiki imai lean become be

Banner
Banner

triggers marshall goldsmith

Triggers
hoe je je gedrag voorgoed verandert, en wordt wie je wilt zijn
Marshall Goldsmith

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner