• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Bluff Your Way Into NORA
Bluff Your Way Into NORA

basisraamwerk Nora architectuur

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Het NORA raamwerk kent drie architectuurlagen, te weten:

 1. Bedrijfsarchitectuur

 2. Informatiearchitectuur

 3. Technische architectuur

Naast de onderverdeling in architectuurlagen kent het NORA ook een onderverdeling in kolommen, te weten:

 1. Wie neemt actie (de actoren): organisaties, informatieverwerkers (personen enapplicaties) en machines/computerse

 2. Wat wordt geleverd: diensten, berichten, gegevens (de resultaten van actoren die binnen een aandachtsgebied uitvoeren en samenwerken)

 3. Hoe gebeurt dit: processen, interactie, communicatie, integratie en netwerk

Naast de indeling in lagen en kolommen worden er nog twee generieke aandachtsgebieden onderkent: beveiliging en beheer. Deze generieke aandachtsgebieden zijn voor alle drie de eerder genoemde lagen van belang.
Het aandachtgebied van de verdieping van de GEMMA informatiearchitectuur betreft zowel de informatiearchitectuur- als de technische architectuur laag van het NORA raamwerk. In de uitwerking van de verdieping is er voor gekozen om de informatiearchitectuurlaag uit de NORA onder te verdelen in twee aparte architectuurlagen, te weten: (a) Primaire informatiefuncties, en (b) Ondersteunende informatiefuncties.

Binnen het raamwerk worden de verschillende informatiefuncties per architectuurlaag vastgelegd en wordt per informatiefunctie beschreven wat het doel van de informatiefunctie is, wat de logische informatiesystemen zijn die invulling geven aan de
informatiefunctie en welke systeemfuncties de logische informatiesystemen minimaal vervullen. Logische informatiesystemen zijn informatiefuncties die op functioneel niveau benoemd en beschreven worden en daarbij zo afgebakend zijn dat deze, indien vertaald naar overeenkomstige informatiesystemen, een stelsel van systemen opleveren waarin:

 • systemen een herkenbare logisch afgebakende functie hebben;
 • systemen qua afhankelijkheden maximaal zijn ontkoppeld;
 • de koppelvlakken tussen de systemen een minimale complexiteit hebben.

Door deze manier van vastleggen worden informatiefuncties geconcretiseerd en worden de informatiesystemen die invulling geven aan de informatiefuncties functioneel afgebakend.

Voor het vastleggen van de informatiefuncties, informatiesystemen en systeemfuncties binnen de verschillende architectuurlagen alsmede de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen binnen de architectuurlagen wordt gebruik gemaakt van de
ArchiMate notatiemethode.

 

bedrijfsprocessen volgens NORA

 

Bron: http://e-overheid.nl/onderwerpen/e-overheid/architectuur/nora-familie/nora

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:24  

Time is the scarcest resource and unless it is managed nothing else can be managed.

Peter Drucker

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 167 gasten online
Artikelen

continu verbeteren john hunter

Banner

boeien! succesvol presenteren reinoud van rooij

Boeien! (Succesvol presenteren)
Dé handleiding voor succesvolle presentaties
Reinoud van Rooij

Bij Managementboek of Bol.com

 

 

 

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner