module and plugin to add google adsense to joomla based websites
A3-methode volgens John Shook
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

verbeteren improvement john shook a3 managing to learn

In het boek Managing to Learn beschrijft John Shook de A3-methode als volgt:

john shook a3 problem solving probleem oplossing

Het begrip 'A3' verwijst naar een internationaal gestandaardiseerd papierformaat van 420 bij 297 mm. Bij Toyota en andere op Lean gestoelde bedrijven betekent het begrip echter heel wat meer.

Een groot aantal jaren kwam men bij Toyota tot het inzicht dat elk probleem binnen een organisatie kan - en moet - worden samengevat op één stuk papier. Op die manier kijken alle betrokkenen door dezelfde lens naar het vraagstuk. (...)

Op één pagina van een A3 staan doorgaans onderstaande elementen:

  1. Titel: benoemt het probleem, onderwerp of de kwestie.

  2. Eigenaar/datum: geeft aan wie het probleem of de kwestie 'in eigendom heeft' evenals de datum van de laatste herziening.

  3. Achtergrond: stelt de bedrijfsmatige context en het belang van het vraagstuk vast.

  4. Huidige omstandigheden: omschrijft datgene wat op dit moment bekend is over het probleem of de kwestie.

  5. Analyse: analyseert de situatie en de onderliggende oorzaken die de kloof tussen de huidige situatie en het beoogde resultaat hebben teweeggebracht.

  6. Voorgestelde maatregelen: presentatie van corrigerende acties of maatregelen om het probleem aan te pakken, de kloof te overbruggen of een doel te bereiken.

  7. Plan: omschrijft een plan van aanpak of geeft aan wie wat wanneer zal doen om het doel te bereiken.

  8. Vervolgtraject: creëert een opvolgende evaluatie- en leerproces en anticipeert op de overblijvende vraagstukken.

Zie ook:

 

Bron: Managing to Learn, John Shook

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 09 februari 2019 07:31