module and plugin to add google adsense to joomla based websites
10 Stappen naar beter requirements management
Gepubliceerd in Requirements Afdrukken

In de IBM's whitepaper "Ten steps to better requirements management" worden door Dominic Tavassoli de volgende 10 stappen beschreven die een organisatie helpen om beter requirements te definiƫren en managen:

  1. Structureer de requirements: structuur werkt begripverhogend en voorkomt dubbelingen en omissies

  2. Manage en verbind requirements met behoeften (customer needs): traceerbaarheid is van belang voor impactbepaling

  3. Manage beperkingen (constraints): de zgn. niet-functionele requirements bepalen in belangrijke de kwaliteit van het systeem

  4. Visualiseer requirements: het visueel modelleren is een belangrijk communicatiemiddel en faciliteert het eliciteren van requirements

  5. Test de requirements: zorg ervoor dat requirements vanaf het begin goed testbaar zijn.

  6. Overbrug de kloof tussen business en ontwikkeling: less is more, focus op de waarde en prioriteit van requirements voor de business.

  7. Beheers de verandering van requirements: requirements zijn aan continue verandering onderhevig, zorg voor wijzigingenbeheer.

  8. Volg de metrieken en trends: zorg dat alle stakeholders voortgang in/rond requirements goed kunnen volgen (bijv. via een dashboard)

  9. Zorg voor voorbeelden van goede requirements: 'best practices' bevorderen de kwaliteit, consistentie en volledigheid van requirements.

  10. Hergebruik requirements: waarbij je in het ideale geval een link legt met het originele requirements

Bron: Ten steps to better requirements management, Requirements Management Whitepaper, Dominic Tavassoli (Juni 2009, IBM)

Laatst aangepast op zondag, 28 januari 2018 09:05