module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Actor
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Actor

Definitie

...

Alias:

aactor proces processen process bedrijfsproces

Actor

Actoren worden gedefinieerd op maat van het proces. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meerders stappen in het proces. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en gevalideerd.
In sommige processen kan een actor overeenkomen met een welbepaalde functie of met een welbepaalde persoon, maar meestal zijn ze niet aan één specifieke functie of persoon gebonden. Het is dan ook aanbevolen om geen functionele benamingen of persoonsnamen te gebruiken voor actoren, want een actor van een proces kan in verschillenden entiteiten door verschillende functies of personen opgenomen worden.

Bron: https://kompy.info/sjabloon-procesananlyse-conform-kompas-0-documenteigenschappen.html

aactor proces processen process bedrijfsproces

Actoren en rollen

Bij het inrichten van processen is de verdeling van verantwoordelijkheden van groot belang. In de procesarchitectuur maken we onderscheid tussen actoren en rollen. Actoren vertegenwoordigen (rechts)personen en organisatorische eenheden, rollen representeren verantwoordelijkheden. Rollen kunnen worden toegekend aan actoren maar hebben overigens geen directe relatie met de organisatie-indeling.

Het onderkennen van met name rollen is belangrijk omdat dat ons helpt bij het inrichten van processen, bijvoorbeeld:

Bron: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Procesarchitectuur_Actoren_en_rollen

Laatst aangepast op maandag, 28 september 2020 13:20