module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Petri-net
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Petrinet

Definitie

...

petri net procesmodel procesmodellering

Alias:

Zie ook:

 

petri net procesmodel procesmodellering

Wat is een Petri-net?


- "Een bipartiete graaf van transities en plaatsen"
- Kortom:
--- Rondjes en vierkantjes met elkaar verbonden door pijlen,
--- Pijlen gaan alleen van een rondje naar een vierkant of andersom
- Bij het modelleren van bedrijfsprocessen praten we meestal over activiteiten (t1, t2, t3) en toestanden (p1, p2, p3 en p4).

Bron: https://www.win.tue.nl/~hreijers/H.A.%20Reijers%20Bestanden/Petri.pdf

petri net procesmodel procesmodellering

Petrinet

Petrinetten of P/T-netten zijn een wiskundige modelleertaal die in de informatica wordt gebruikt om gedistribueerde of anderszins parallelle processen te modelleren. Petrinetten zijn grafen die meestal als diagram worden getekend; ze zijn te beschouwen als een alternatief voor activiteitendiagrammen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrinet

petri net procesmodel procesmodellering

Petri-net

petri-net plaats transitie token

Een Petri-net is een netwerk bestaande uit plaatsen en transities. Een plaats stellen we voor door middel van een cirkel. Een transitie stellen we voor door middel van een rechthoek. (...) In een Petri-net kunnen plaatsen en transities verbonden worden door middel van een gerichte verbinding (pijl, arc). Er zijn twee soorten verbindingen; verbindingen die lopen van een plaats naar een transitie en verbindingen die lopen van een transitie naar een plaats. Verbindingen tussen plaatsen en transities onderling zijn dus niet toegestaan.

Op basis van de verbindingen kunnen we de invoerplaatsen van een transitie bepalen. Een plaats p is een invoerplaats van een transitie t, dan en slechts dan als er een gerichte verbinding van p naar t loopt. Op een soortgelijke wijze kunnen we de uitvoerplaatsen van een transitie bepalen. Een plaats p is een uitvoerplaats van een transitie t, dan en slechts dan, als er een gerichte verbinding van t naar p loopt.

Plaatsen kunnen tokens bevatten. Een token wordt voorgesteld door middel van een zwarte stip. De structuur van een Petri-net is vast, de verdeling van de tokens over de plaatsen kan echter veranderen.

Bron: Workflow management, Wil van der Aalst & Kees van Hee

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 27 september 2020 19:06