module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Bedrijfsfuncties
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Bedrijfsfuncties

Definitie

...

Alias:

proces processen process bedrijfsproces

Samenhang bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen

Handelingen zijn de meest gedetailleerde uitsplitsing van alle werkzaamheden die binnen een bedrijf moeten worden uitgevoerd om haar doelstellingen te realiseren en aan haar (wettelijke / maatschappelijke) verplichtingen te voldoen.

Een taak is een clustering van samenhangende handelingen.

Een functie betreft een clustering van samenhangende taken, die een gelijksoortige competentie van de uitvoerders vergt.

Een bedrijfsfunctie omvat alle functies die moeten worden uitgevoerd om een bepaalde toegevoegde waarde, een bepaald doel, te realiseren. Deze hiƫrarchie van (bedrijfs)functies is van toepassing binnen zuiver functioneel georganiseerde bedrijven.

Een proces is een clustering van handelingen die moeten worden uitgevoerd om een bepaald resultaat te realiseren. Het resultaat van een bedrijfsproces kan, maar hoeft niet overeen te komen met een bedrijfsfunctie. Voor de ondersteunende processen geldt deze overeenkomst in doel/resultaat veelal wel; voor de kernprocessen veelal niet.

Voor kernprocessen zijn de resultaten de producten en diensten voor externe afnemers. Handelingen komen dus zowel in processen als in functies voor. Voor bedrijven die over een gedetailleerd functiemodel beschikken, kan het meest gedetailleerde niveau (een standaard opsomming van handelingen) als verplicht kader worden gebruikt voor het ontwerpen van de werkprocessen.

Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 25 september 2020 18:56