module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Proceseigenaar
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Proceseigenaar

Definitie

...

Alias:

Zie ook:

 

proces processen process bedrijfsproces

Proceseigenaar

De persoon die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de prestatie-indicatoren en het invullen van de kaders en randvoorwaarden waarbinnen een proces moet worden uitgevoerd.

Zie ook:

Bron: Effectief procesmanagement, Jos Tolsma & Dirk de Wit

proces processen process bedrijfsproces

Proceseigenaar

Persoon die de verantwoordelijkheid neemt voor de juiste afhandeling van een proces.

Bron: Uw bedrijf geregeld met Business Rule Management, Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen & Silvie Spreeuwenberg

proces processen process bedrijfsproces

Proceseigenaar

De eindverantwoordelijkheid van de processen ligt bij de proceseigenaar of procesverantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de procesdoelstellingen. Hij is verantwoordelijk dat het proces verloopt conform de regelgeving.
Het is de persoon die de eisen (doelstellingen, indicatoren, streefwaarden) vaststelt waaraan het proces moet voldoen en die erop toeziet dat de prestaties van de uitvoering regelmatig worden geëvalueerd. Hij valideert de procesinrichting en -documentatie en beslist over verbetervoorstellen.
Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het invullen van de kaders en de randvoorwaarden waarbinnen het proces moet worden uitgevoerd. Hij stelt de nodige middelen ter beschikking.
De proceseigenaar moet dus over de nodige beslissingsmacht beschikken om zijn rol te kunnen opnemen.

Een proceseigenaar kan verantwoordelijk zijn voor een proces dat over verschillende afdelingen loopt.

Bron: https://kompy.info/sjabloon-procesananlyse-conform-kompas-0-documenteigenschappen.html

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 28 september 2020 13:30