module and plugin to add google adsense to joomla based websites
PDCA volgens Icare
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

pdca plan

plan do check act pdca

Plan-Do-Check-Act (PDCA)

PDCA is een methodiek om continu verbeteren in het team en de organisatie te verankeren. De vier stappen komen steeds in een terugkerende cyclus terug, zodat processen iedere dag een beetje beter worden.

  1. Plan: kijk naar de huidige werkzaamheden en ontwerp een plan om deze te verbeteren. Stel voor deze verbetering doelen vast.

  2. Do: voer de geplande verbetering uit.

  3. Check: meet het resultaat van de verbetering. Vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de opgestelde doelen.

  4. Act: bijstellen op basis van de bij 'Check' gevonden resultaten.

Door consequent de vier stappen te blijven doorlopen is een gerichte bijstelling, op basis van de resultaten door de check, van procesoptimalisatie eenvoudig te realiseren. Het continu verbeteren vindt met name plaats in de stappen Check en Act, waar de vergelijking met de planning (KPI's) plaatsvindt.

Tags:
Laatst aangepast op dinsdag, 27 maart 2018 16:08