module and plugin to add google adsense to joomla based websites
De 3 C's van strategie volgens John Maes & Vincent Wiegel
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

John Maes Vincent Wiegel Lean

In het boek Succesvol Lean stellen Vincent Wiegel en John Maes dat een goede strategie moet voldoen aan drie eisen:

vincent wiegel john maes lean

Het stellen van doelen die uiting geven aan de organisatievisie en -strategie is geen eenvoudige opgave. Het moeten genoeg doelen zijn om de complexiteit van de organisatie recht te doen en iedereen richting te geven. Tegelijkertijd mogen het er niet te veel zijn, want dat creëert alleen maar verwarring. De strategie moet voldoen aan de eisen van de drie C's:

  1. Consistent: de visie en de plannen zijn op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan.

  2. Concreet: alle elementen in de strategie zijn een startpunt voor actie en zijn meetbaar.

  3. Compleet: alles wat belangrijk is voor het behalen van de organisatiedoelen staat in de strategie.

Als aan één of meer van deze eisen niet is voldaan, vallen er gaten in de uitvoering. Doelen worden dan verkeerd geïnterpreteerd en waarschijnlijk ook niet bereikt. De activiteiten binnen verschillende afdelingen en processen zijn niet op elkaar afgestemd.

Bron: Succesvol Lean, Vincent Wiegel & John Maes

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 01 januari 2020 19:27