module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Kwaliteit volgens Walter A. Shewhart
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

walter shewhart

 

In het boek Kwaliteitsmanagement geeft Ron Emmerik een compacte beschrijving van de betekenis van Walter A. Shewhart voor kwaliteitsmanagement:

walter shewhart kwaliteit kwaliteitsgoeroe

In zijn boek Economic Control of Quality of Manufacturing Product introduceerde dr. Walter A. Shewhart (1891-1967) in 1931 statistische methoden om de kwaliteit van goederen en diensten te controleren en te verbeteren. Hierdoor verkreeg de kwaliteitszorg een wetenschappelijke grondslag.

Shewhart stelde vast dat in industriële processen altijd afwijkingen of variaties van de vastgestelde norm optreden. Dit komt doordat er nu eenmaal verschillen zijn in de kwaliteit van grondstoffen en materialen en in de kennis en vaardigheden van medewerkers. De toepassing van statische hulpmiddelen maakt het mogelijk het productieproces te monitoren en te beheersen. Shewhart tekende het verloop van het productieproces aan op process control charts (regeldiagrammen). Hij maakte daarbij onderscheid tussen toevallige afwijkingen, die binnen de vastgestelde marges liggen en de systematische afwijkingen daarbuiten. Zolang afwijkingen in het productieproces zich binnen de toegestane marges of toleranties bevinden, zijn er geen problemen. Het vastleggen van de productiewaarden in een regeldiagram maakt ongewenste variaties, en daarmee de kwaliteitsproblemen, zichtbaar. Shewhart stelde ook dat wanneer het productieproces eenmaal wordt beheerst, toekomstige productieprocessen binnen bepaalde grenzen kunnen worden voorspeld. De regeldiagrammen hebben drie doelen: de normen voor het productieproces definiëren, afwijkingen (en daarmee kwaliteitsproblemen) in beeld brengen en onderzoeken of aan de normen is voldaan. Hoewel Shewhart nooit dezelfde bekendheid heeft gekregen als andere goeroes, heeft hij duidelijk het werk van William Edwards Deming beïnvloed.

 

Bron: Kwaliteitsmanagement, Ron Emmerik

Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2018 06:41