module and plugin to add google adsense to joomla based websites
LSS: Makigami
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

makigami lean proces

'Makigami' is het Japanse woord voor 'rol papier'. Het is een instrument om waardetoevoeging snel en helder in beeld te brengen. Een Makigami visualiseert niet alleen de processtappen, maar ook de gebruikte informatie, de benodigde tijd, de waardetoevoeging en de verspillingen. Door op deze manier het proces in kaart te brengen worden knelpunten snel zichtbaar.

Een Makigami is vooral goed bruikbaar in organisaties waar het 'product' of het proces niet direct zichtbaar is (lees: administratieve informatie-intensieve processen). Bij het maken van een Makigami worden minder symbolen gebruik dan bij de toepassing van Value Stream Mapping. Dit betekent dat deze techniek eenvoudiger is toe te passen dan het maken van een Value Stream Map (VSM).

Binnen de Makigami worden vier gebieden onderscheiden:

  1. Werkstroom: korte beschrijving van de activiteiten binnen het proces, uitgevoerd door de verschillende functies.

  2. Documenten en systemen die in het proces worden gebruikt.

  3. Tijdsanalyse op de doorlooptijd, waardetoevoegingen en verspillingen in het proces.

  4. Knelpunten in of tussen processtappen.

Het opstellen van een Makigami helpt om niet-waarde-toevoegende-activiteiten ('verspilling') goed zichtbaar te maken, waarbij ook snel inzicht ontstaat welke processtappen en overdrachtsmomenten het meest bepalend en/of spannend zijn voor doorlooptijd en/of fouten.

(1) Bepaal  de  scope  van  de  processen

(2) Bepaal  de  Current  State  Map  (vastlegging  van  de  processtappen)


(3) Bepaal  de  toegevoegde  waarde  van  een  processtap


(4) Bepaal  de  tijden  per  processtap


(5) Analyseer  de  knelpunten


(6) Ontwerp  een  Future  State  map  (het  verbeterde  proces)


(7) Bepaal  de  actieplannen

8) Implementatie  van  de  verbeteringen

Het maken van een Makigami kost - afhankelijk van de complexiteit van het proces en de kennis en ervaring van de deelnemers één tot drie dagen.

 

Bron: Het gebruik van Makigami in Lean Management, Carla van der Weerdt

 

Laatst aangepast op zondag, 04 oktober 2020 14:26