module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Werkinstructies als kwaliteitsinstrument
Gepubliceerd in Lean Six Sigma Afdrukken

werkinstructies kwaliteitssysteem

werkinstructies kwaliteitssysteem kwaliteit

Het belang van werkinstructies

Het gelaagde documentatiesysteem waarbij kwaliteitshandboek, procedures en werkinstructies met elkaar zijn verbonden is in de literatuur uitgebreid beschreven. De accenten liggen daarbij veelal op het kwaliteitssysteem en op de procedures en procesbeschrijvingen. De gedetailleerde uitvoering en controle van een activiteit kan worden beschreven in een werkinstructie.

Werkinstructies zijn de voorschriften die het dichtst bij de uitvoering van een activiteit staan en kunnen derhalve van grote invloed zijn op de kwaliteit van de uitvoering. In het kader van een kwaliteitssysteem vormen werkinstructies de derde laag. Centraal staat het kwaliteitshandboek, vervolgens zijn hieraan verbonden procedures en procesbeschrijvingen en in de derde plaats komen de werkinstructies die bestemd zijn voor het werk van een enkel persoon, of voor meer personen die hetzelfde werk doen. Een praktische definitie kan ook zijn: een werkinstructie is een instructie voor aan een werkstation verbonden activiteiten.

De functie van werkinstructies is meervoudig.

Instructies worden belangrijker naarmate de consequenties van onjuiste taakuitvoering groter worden. In situaties met hoge afbreukrisico’s zijn instructies verbonden aan checklists of zelfs aan protocollen die bij iedere keer dat men de handeling uitvoert worden nagelopen en vaak ook moeten worden afgetekend. Een bekend voorbeeld is de checklist die in de luchtvaart wordt gehanteerd waarbij de piloten systematisch lijsten aflopen alvorens op te stijgen.

Bron: Werkinstructies, V.D. Wiggers (mei 1999)


 

 

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 13:06