module and plugin to add google adsense to joomla based websites
9 Kenmerken van goede requirements volgens IBM
Gepubliceerd in Informatiemanagement Afdrukken

9 number negen

In de whitepaper "Ten steps to better requirements management" van Dominic Tavassoli (IBM) wordt gesteld dat de impact van slecht geformuleerde requirements verwoesten kan zijn: "(I)t can have a domino effect that leads to time-consuming rework, inadequate deliveries and budget overruns." en worden de onderstaande 9 kenmerken genoemd van goede requirements:

  1. Correct (correct): technisch en juridisch mogelijk

  2. Volledig (complete): express a whole idea

  3. Duidelijk (clear): eenduidig en helder

  4. Consistent (niet conflicterend)

  5. Verifieerbaar (verificable): het is mogelijk vast te stellen óf de oplossing voldoet aan de gesteld eisen

  6. Traceerbaar (traceable): uniek identificeerbaar en herleidbaar

  7. Haalbaar (feasible): realiseerbaar binnen tijd en budget

  8. Modulair (modular): aanpasbaar zonder drastische gevolgen (excessive impact)

  9. Ontwerp-onafhankelijk (design-independent): beperken zich tot het 'wat' (en gaan dus niet over het 'hoe').

Bron: Ten steps to better requirements management, Requirements Management Whitepaper, Dominic Tavassoli (Juni 2009, IBM)

 

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 13 april 2020 10:16