module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Applicatiebeheer volgens Looijen (1992)
Gepubliceerd in Informatiemanagement Afdrukken

Applicatiebeheer binnen beheermodel van Looijen

Het (drievoudig) beheermodel van Looijen is een klassieker en ligt feitelijk nog steeds aan de basis van alle moderne(re) varianten die binnen het beheer van de informatievoorziening worden onderscheiden. Dit artikel geeft inzicht in 'hoe het allemaal begon'.

Looijen definieerde in 1992 applicatiebeheer als het onderhouden van applicaties en gegevensbankstructuren. Dit onderhoud wordt in belangrijke mate via wijzigingen in de specificaties aangestuurd door het Functioneel beheer. Het applicatiebeheer wordt uitgevoerd door een onderhoudsorganisatie.

Applicatiebeheer is als beheervorm weergegeven met een afbeelding gebaseerd op Mintzberg. Van boven naar beneden bevat het taakgebieden op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Aan de zijkanten staan de ondersteunende taakgebieden op tactisch niveau. Taakgebieden zijn opgesplitst in zgn. taakvelden, en van enkele taakvelden zijn ook de afzonderlijke taken benoemd (cursief).

Strategisch niveau

(1) Strategisch management (SM)

Tactisch niveau

(2) Tactisch management (TM)

(3) Technische ondersteuning (TO)

(4) Personeelsmanagement (PM)

(5) Algemene bedrijfsondersteuning (AB)

Operationele niveau

(6) Operationeel management (OM)

(7) Applicatie-onderhoud

Bron: Beheer van informatievoorziening, Looijen (1992)

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 07:32