module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Opdrachtgeverschap volgens Arjan Otter
Gepubliceerd in Informatiemanagement Afdrukken

opdrachtgeverschap arjan otter regie

Arjan Otter (DNV) hield op 10 juni 2008 een inleiding op IT opdrachtgeverschap en waarin hij opdrachtgeverschap definieert, positioneert en aandachtspunten geeft voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

IT Opdrachtgeverschap is volgens Otter "het richting geven, aansturen en bewaken van de IT-activiteiten van een organisatie en het onderhouden van de relatie met leveranciers".

Otter positioneert opdrachtgeverschap ("Regie") allereerst tussen de bedrijfsvoering en technologie:

Met de bovenstaande figuur lijkt Otter het zwaartepunt van opdrachtgeverschap te plotten op 'tactisch' niveau; ookwel 'inrichten' genoemd:

opdrachtgeverschap arjan otter regie

In het onderstaande negenvlak voorziet Otter opdrachtgeverschap van een bredere context en geeft hij aan dat het bij opdrachtgeverschap vooral gaat om het "ontwerpen en plannen informatievoorziening en regie". Het werkt wel verwarrend dat hij de term "Regie" gebruikt voor de hele tweede kolom, maar het is wel een verhelderende invulling van het bekende negenvlaksmodel.

opdrachtgeverschap arjan otter negenvlaksmodel

Aandachtspunten voor de opdrachtgever

 1. Formuleer heldere eisen.

 2. Stel de juiste vragen.

 3. Kom niet met nieuwe eisen tijdens het project.

 4. Focus op strategische waarde IT.

 5. Zorg voor voldoende onderlinge afstemming tussen IT-projecten.

 6. Realiseer je dat uitbesteden geen problemen oplost.

 7. Wees je bewust dat de aanbesteding(sregels) geen garantie zijn voor succes.

 8. Gebruik prijs niet als hoofdcriterium bij gunning.

 9. Zorg ervoor dat het mandaat niet versnipperd is.

 10. Voorkom dat je een speelbal wordt van de leverancier.

 11. Zorg ervoor dat je kennis hebt van de (on)mogelijkheden van ICT.

 12. Wees je bewust van risico’s (kosten/baten).

 13. Zorg ervoor dat je in staat bent oplossingen te beoordelen.

 

Aandachtspunten voor opdrachtnemer

 1. Spreek de taal van de business (en dus niet in vaktaal).

 2. Geef de juiste antwoorden.

 3. Beoefen de kunst van het binnenkomen.

 4. Beoefen de kunst van het binnenblijven.

 5. Voorkom dat als sprake is van meerdere leveranciers onduidelijk is wie de baas is.

 6. Zorg voor voldoende kennis van het proces van de opdrachtgever.

 7. Wissel niet te veel in de bezetting (klassieke 'wissel-truc': senior wordt junior).

 8. Voorkom dat je als leverancier opdracht bepaalt (gebruik de opdrachtgever niet als speelbal).

 9. Focus niet alleen op de realisatie van het project.

 10. Voorkom dat je steeds in situationele relatie(s) zit met opdrachtgever.

 

Bron: http://www.dnv.nl/binaries/opdrachtgeverschap_tcm141-322729.pdf

Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 03 januari 2020 13:03