module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Drieslag leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Drieslag leren

Definitie

...

Alias: Triple loop learning

Zie ook:

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Drieslag leren stelt vragen omtrent de essentiële principes en de identiteit van een organisatie: waartoe, wat willen we en wat zijn we? Indien dubbelslag leren niets meer oplevert, dan is drieslag leren een noodzaak. Drieslag leren neemt vlug enkele jaren in beslag : herbezinning op funda-mentele wilsvragen vraagt tijd. Deze wijze van leren wordt 'ontwikkeling' genoemd. Op kleinere schaal betekent de bevraging van de zinvolheid van een idee ook drieslag leren.

Bron: Sociaal-agogische organisatieleer - Deel 1: Leren kijken naar organisaties, L. Dekeyser

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Drieslag leren

Drieslag leren is leren op drie niveaus. Het richt zich naast de ‘hoe’ vraag (hoe kan het beter?) en de ‘waarom’ vraag  (waarom heb ik de dingen gedaan zoals ik ze gedaan heb?, metaleren, zelfsturend vermogen) ook op de ‘waartoe’ vraag (wat was de bedoeling?).

(...)

Door reflectie krijgen we meer zicht op dit referentiekader, dat meestal alleen impliciet aanwezig is, en kunnen we uit de normale manieren van denken stappen en ons bewust worden van ons mentale model. Drieslagleren wil zeggen dat er reflectie plaatsvindt op zowel het handelingsniveau, als het niveau van inzichten en het ‘zijnsniveau’. Dit kan leiden tot een verandering in het doen, denken of zijn maar dat hoeft niet. Het reflecteren op alle drie de niveaus is op zich ook al een vorm van drieslagleren.

(...)

Drieslag leren gaat niet alleen over de regels en procedures (enkelslag leren) en over de onderliggende inzichten en je overtuigingen (dubbelslag leren) maar vooral over je identiteit, je waarden en principes en je persoonlijke missie en visie. Het resulteert daardoor niet alleen in anders doen (verbeteren) maar ook in anders denken (vernieuwen) en anders ‘zijn’ (presence, duurzame ontwikkeling). Het leidt dus tot een integratie van vaardigheden, kennis (op alle niveaus – declaratief, procedureel en metacognitief) en attitude (persoonsvorming) en tot de ontwikkeling van het leer- en zelfsturend vermogen (wie wil ik zijn en hoe kom ik daar?). En dit alles steeds in relatie tot de eigen (beroeps)praktijk.

Bron: https://petersnijders.info/drieslagleren/

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

 

Triple-loop learning

“Learning about learning”

In triple-loop learning we learn how to learn by reflecting how we learned in the first place. In this kind of learning organizations, individuals or groups should reflect on how they think about rules and not only think that rules should be changed. Triple-loop learning helps us to understand more about ourselves or our organization. One defining for triple-loop learning is “double-loop learning about double-loop learning”.

All in all it can be said that triple-loop learning encompasses both single- and double-loop learning and much more than that. This means that triple-loop learning focuses on the ability to utilize both single- and double-loop learning. It challenges existing learning framework as well as models and assumptions. The learning goes be beyond insight and patterns to context. With triple-loop learning we get to known new ways of learning and new commitments.

Bron: Single and double loop learning

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Drieslag leren

Binnen het concept drieslag leren staat het onderwerp “ontwikkelen” centraal. Hierbij staan de meest essentiële principes van de organisatie centraal staan (Wierdsma, et al. 2011 p. 77). Het betreft hier vragen die liggen op het terrein van de identiteit van de organisatie zoals de visie en missie. Bij drieslag leren betreft het “waartoe” vragen. Waartoe willen we dat de dienstverlening van onze organisatie leidt? Wat vinden we als organisatie belangrijk? Wat zijn de leidende principes die daarbij gelden? Bij drieslag leren ontstaan verandering in gedrag omdat verandering in principes of verandering in visie worden doorgevoerd.

Bron: http://www.im-academy.nl/index.php/leren-excelleren/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 27 februari 2021 19:54