module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Enkelslag leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

 

leren learn

Enkelslag leren

Definitie

...

Alias: Single Loop Learning

Zie ook:dual coding

Enkelslag leren

Enkelslag (adaptief) leren is het herstellen van fouten en het aanpassen van gedrag zónder dat de huidige opvattingen (lees: beleid, procedures, doelen, overtuigingen) ter discussie staan. Het ontslaan van personeel omdat de inkomsten dalen is een voorbeeld hiervan.

Bron: Kantoorlog, Martijn Vroemen

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Single-loop leaming is verbeterend leren binnen de vooronderstelling (meestal bijleren) die men hanteert. Het is enigszins vergelijkbaar met de aanpassingen die een thermostaat aanbrengt om de aangegeven temperatuur te handhaven (regelen). De instellingen zijn gegeven, de uitgangspunten liggen vast.

Bron: Gij Zult leren, leren, leren, in: De 21 geboden van modern leiderschap, Harry G. Starren & Twan van de Kerkhof

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Enkelslag leren is leren binnen bestaande sociaal-cognitieve kaders zoals een opvatting over zorg of een opvatting over organiseren. Het leren blijft als het ware binnen dit kader.

Alcgun e.a. (2003) geven een overzicht van de factoren die volgens hen een rol spelen bij sociaal-cognitief leren zoals:
- informatie en kennisverwerving;
- informatie en kennisimplementatie;
- afleren (unlearning);
- denken (redeneren, beoordelen, besluitvorming);
- (organisatorische) intelligentie, het vermogen van een organisatie om kennis te genereren en strategisch te gebruiken;
- improvisatie;
- betekenisverlening;
- emoties;
- (organisatorisch) geheugen, opslag van de in het verleden ontwikkelde kennis in en van de organisatie.

Bron: Innoveren in de gezondheidszorg: theorie, praktijk en onderzoek, Roland van Linge

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Enkelslag leren (single loop) vindt plaats indien leren leidt tot verandering in regels. De achterliggende inzichten worden niet ter discussie gesteld. Er zijn daarbij geen ingrijpende veranderingen gebeurd in de structuur, de strategie, de cultuur of de systemen van het bedrijf. Deze vorm van leren noemt men 'verbeteren', of hoe beter hetzelfde doen ?

Bron: Sociaal-agogische organisatieleer - Deel 1: Leren kijken naar organisaties, L. Dekeyser

enkelslag dubbelslag drieslag leren

In enkelslag leren wordt kennis en gedrag uitgebreid door een inbreng vanuit de omgeving. Om grondiger te veranderen is ook ‘meta-leren’, oftewel dubbelslag leren nodig, waarin het referentiekader voor de kennis zelf wordt herzien. Dat referentiekader bestaat uit de vooronderstellingen, aannames en attitudes waarop ons denken en construeren is gebaseerd.

Bron: https://petersnijders.info/drieslagleren/

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Single-loop learning

”Following the rules”

In single-loop learning, people, organizations or groups modify their actions according to the difference between expected and reached outcomes. In other words, when something goes wrong or does not happen like we would like, most of us would consider how the situation could be fixed. Single-loop learning can also be described like to be situation in which we observe our present situation and face problems, errors, inconsistencies or impractical habits. After that we adapt our own behavior and actions to mitigate and improve the situation accordingly.

Bron: Single and double loop learning

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Enkelslag (adaptief) leren is het herstellen van fouten en het aanpassen van gedrag zónder dat de huidige opvattingen (lees: beleid, procedures, doelen, overtuigingen) ter discussie staan. Het ontslaan van personeel omdat de inkomsten dalen is een voorbeeld hiervan.

Bron: Lerende organisaties volgens Martijn Vroemen (1)

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Enkelslag leren: regels

Enkelslag leren gaat over oorzaak en gevolg denken, de benadering is vooral instrumenteel. Het leidt tot verbetering van de bestaande regels zonder dat de onderliggende inzichten en principes ter discussie worden gesteld. Wat ‘moeten en mogen we’zijn begrippen die hierbij horen. Het waarom van de bestaande regels staat niet of nauwelijks terdiscussie. Nieuw gedrag ontstaat door aanpassing van de regels.

Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/achtergrondinformatie-leercyclus-kolb.pdf

enkelslag dubbelslag drieslag leren

 

Enkelslag leren

Binnen het concept enkelslag leren staat het kernbegrip “verbeteren” centraal. Hierbij gaat het erom dat de medewerkers van de organisatie leren om de huidige regels beter te hanteren en toe te passen. Zoals Wierdsma en Swieringa (2011) schrijven zijn de acties bij enkelslag leren altijd gericht om de kwaliteit, de serviceverlening en de klantvriendelijkheid te verbeteren, competentiemanagement in te voeren of resultaatscriteria op te stellen (Swieringa, 2011 p.74). Bij dit type leren betreft het de “hoe” vragen. Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat de werkwijze verbeterd kan worden? Het gaat hier om aanleren van nieuw gedrag op het niveau van enkelslag leren en betreft verbeteringen die ontstaan door het aanpassen van regels, voorschriften en onderlinge afspraken.

Bron: http://www.im-academy.nl/index.php/leren-excelleren/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 27 februari 2021 19:56