module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Dubbelslag leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Dubbelslag leren

Definitie

...

Alias: double loop learning

Zie ook:

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Dubbelslag (generatief) leren vraagt juist om het ontwikkelen van een nieuwe kijk op de wereld en het reflecteren op bestaande opvattingen. Een bedrijf dat steeds heen en weer slingert tussen krimp en groei van het personeelsbestand zou kunnen besluiten om meer met uitzendkrachten te gaan werken. Dit is een voorbeeld van dubbelslag leren omdat de bestaande opvatting dat al het personeel in dienst moet zijn wordt losgelaten.

Bron: Lerende organisaties volgens Martijn Vroemen (1)

dual coding

Dubbelslag leren

Dubbelslag (generatief) leren vraagt juist om het ontwikkelen van een nieuwe kijk op de wereld en het reflecteren op bestaande opvattingen. Een bedrijf dat steeds heen en weer slingert tussen krimp en groei van het personeelsbestand zou kunnen besluiten om meer met uitzendkrachten te gaan werken. Dit is een voorbeeld van dubbelslag leren omdat de bestaande opvatting dat al het personeel in dienst moet zijn wordt losgelaten.

Bron: Kantoorlog, Martijn Vroemen

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Wanneer we reflecteren op de uitgangspunten, de vooronderstellingen achter gedrag, spreken we van double-loop leaming. Toen Fosbury de uitgangspunten van het hoogspringen in twijfel trok en zich niet toelegde op het verbeteren van zijn techniek bij het voorwaartse hoogspringen (zoals toen de gewoonte was), was hij bezig met double-loop learning. De uitgangspunten werden getart. Dit resulteerde in de eerste ruggelingse sprong: de Fosbury-flop. Een vernieuwende aanpak die de commentator bij het sportevenement in een staat van ongeloof bracht. Hij wist niet wat hij zag, letterlijk. En vroeg zich direct daama af of dit wel mocht. Double-loop learning helpt ons leren te leren.

Bron: Gij Zult leren, leren, leren, in: De 21 geboden van modern leiderschap, Harry G. Starren & Twan van de Kerkhof

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Bij dubbelslag leren daarentegen vindt ook leren plaats over het betreffende sociaal-cognitieve kader, wat kan leiden tot het veranderen van het kader of het overgaan naar een ander kader.

Bron: Innoveren in de gezondheidszorg: theorie, praktijk en onderzoek, Roland van Linge

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Dubbelslag leren (double loop) vereist een hoger niveau van inzicht: men stelt waarom-vragen over voorkomende problemen. De gevolgen van dubbelslag leren zijn veel verregaander en langduriger dan die van enkel-slag leren. Het ter discussie stellen van inzichten roept grote onzekerheden op en daarom wordt deze vorm van leren vaak ontvlucht door niets te doen, door te vlug symptoomoplossingen naar voren te schuiven of door er tegen te vechten. Dubbelslag leren noemt men 'vernieuwen'.

Bron: Sociaal-agogische organisatieleer - Deel 1: Leren kijken naar organisaties, L. Dekeyser

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Double-loop learning

”Changing the rules”

In single-loop learning characterized by the fact that we changed our action or behavior to fix or avoid mistakes. Whereas in double-loop learning we also correct or change the underlying causes behind the problematic action.

There could me many different underlying causes. Underlying causes may be, for example, organizational norms, policies, ways to work or individuals’ motives, assumptions or even informal and ingrained practices which prevent inquiry on these causes.

In double-loop learning we are forced to think about our actions in the framework of our operating assumptions. That is an important thing because we need to start thinking and analyzing our own processes. We should ask ourselves “what is going on here?” and “what are the patterns?”. That information is needed if we want to understand the pattern. Double-loop learning will lead to deepen understanding of our assumptions and better decision-making in our everyday operations. We also need to notice that double-loop learning leads to organizational learning. That is very important because organizational learning is one of the most important factors nowadays. Without organizational learning we have serious troubles.

Basically, double-loop learning requires three skills:

Bron: Single and double loop learning

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Dubbelslag (generatief) leren vraagt juist om het ontwikkelen van een nieuwe kijk op de wereld en het reflecteren op bestaande opvattingen. Een bedrijf dat steeds heen en weer slingert tussen krimp en groei van het personeelsbestand zou kunnen besluiten om meer met uitzendkrachten te gaan werken. Dit is een voorbeeld van dubbelslag leren omdat de bestaande opvatting dat al het personeel in dienst moet zijn wordt losgelaten.

Bron: Lerende organisaties volgens Martijn Vroemen (1)

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Dubbelslag leren: inzichten

Bij dubbelslag veranderen gaat het niet alleen om het veranderen van de regels, maar juist om het ter discussie stellen van de achterliggende inzichten van die regels. Weten en begrijpen zijn begrippen die hierbij horen. Het leren speelt zich af op een abstracter niveau. Waarom doen we het zoals we het doen. Nieuw gedrag ontstaat, omdat jenieuwe inzichten opdoet en inzet.Drieslag leren: principesBij drieslag leren worden essentiële principes en waarden waarop iemands leven en werk is ge-baseerd ter discussie gesteld en heroverwogen. Het werkt als er ‘van binnenuit’ een sterke wil is om te veranderen. Durven en willen zijn begrippen die hierbij horen. Wie wil ik zijn, wat is echt belangrijk voor mij? Kan ik me vinden in de principes van de organisatie, wil ik er mede eigenaar van zijn? Bij drieslag leren ontstaat verandering in gedrag door verandering in principes.

Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/achtergrondinformatie-leercyclus-kolb.pdf

 

enkelslag dubbelslag drieslag leren

Dubbelslag leren

Het concept dubbelslag leren ofwel tweeslag leren betreft niet alleen het verbeteren van de werkwijze maar staat ook het onderwerp “verandering” centraal. Het betreft hierbij niet alleen het optimaal toepassen en uitvoeren van de bestaande regels, maar juist ook om de achterliggende gedachten van die zelfde regels. Dit type leren betreft de “waarom” vragen. Waarom doen we dit, en lukt het niet beter als we dit op een andere manier doen? Bij het concept dubbelslag leren signaleren we verandering in gedrag doordat men nieuwe inzichten creëert en hanteert.

Bron: http://www.im-academy.nl/index.php/leren-excelleren/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 27 februari 2021 19:55