module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Processen volgens Aty Boers & Nico de Graaf (2)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

proces process stroomschema flow chart

Aty Boers en Nico de Graaf beschrijven in hun boek Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren een aantal verschillende typen procesbeschrijvingen:

procsbeschrijvingen niveaus processen

Ketenmodel
Beeld van de organisatieoverstijgende processen die door verschillende organisaties in samenhang worden uitgevoerd, waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde van de eigen organisatie is in deze processen.

Bedrijfsprocesmodel
Samenhangend beeld van de bedrijfsprocessen van een organisatie, dat laat zien wat de organisatie betekent of vol betekenen voor de omgeving.

Bedrijfsproces
Een geordende reeks werkprocessen die binnen één proces organisatie wordt uitgevoerd met als doel om in logische samenhang een (combinatie van) producten of dienst(en) te leveren aan een externe klant of afnemer (primaire processen) of aan een reeks interne afnemers (ondersteunende processen) of om sturing te geven aan dit geheid (besturende processen)

Werkproces
Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatie-eenheid wordt of logischerwijs kan worden uitgevoerd, met als doel een specifieke bijdrage (resultaat) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een in- of externe klant of afnemer.

Processtap
Een cluster van samenhangende handelingen dat leidt tot een beoogd betekenisvol tussenresultaat. Binnen een processtap kan er sprake zijn van een samenspel van mens en machine/systeem.

Procesflow
Beschrijving van de volgorde waarin voor een bepaald type geval (case) processtappen worden doorlopen en wat het resultaat van iedere processtap is.

Procedure
Beschrijving die aangeeft hoe binnen een bepaalde proces-flow of binnen een bepaalde processtap moet worden gehandeld en samengewerkt door verschillende functionarissen en systemen, met het oog op het verkleinen van risico's op ongewenste afwijkingen van het beoogde procesverloop of ongewenste onttrekking van waarde aan de organisatie. Procedures specificeren vaak een (deel van een) proces-flow. Ook een procedure kan over processtappen en zelfs over werkprocessen heen lopen.

Handeling
Beschrijving van de inhoud van een taak als kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment (eenheid van tijd, plaats en handeling).

Werkinstructie
Toelichting (meestal tekstueel, niet in schemavorm) gericht op een bepaalde functionaris die vanuit zijn rol een aantal handelingen moet verrichten binnen een proces.

Bron: Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers & Nico de Graaf

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 26 augustus 2020 05:31