module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Didactische hulpmiddelen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

leren learn

Didactische hulpmiddelen


Definitie

Manier voor het verminderen van cognitieve belasting

Alias: ...

Zie ook:

didactische hulpmiddelen

Didactische hulpmiddelen

(Digitale) hulpmiddelen om de verschillende werkvormen te ondersteunen:

(1) Informatiehulpmiddelen
Hulpmiddelen die de informatieverwerving van het leermateriaal ondersteunen; helpen je een boodschap over te brengen, zonder interactie met je cursist (eenrichtingsverkeer!). Er zijn tal van mogelijkheden om informatie te presenteren: tekst, foto, video, diagram,


(2) Organiserende hulpmiddelen

Hulpmiddelen die kennisconstructie ondersteunen door het aanbieden van een platform om informatie te visualiseren en te organiseren.


(3) Uitvoerende hulpmiddelen
Hulpmiddelen die probleemgestuurd werken door het uitvoeren van taken ondersteunen .


(4) Oefenhulpmiddelen
Hulpmiddelen die zelfstudie en reflectie ondersteunen door het inoefenen van kennis of het toepassen van kennis.
De hiervoor gebruikte hulpmiddelen zijn vaak testhulpmiddelen, waarbij de score totaal ondergeschikt wordt en de feedback naar de cursist een essentiële rol speelt (formatieve toetsen).


(5) Testhulpmiddelen
Hulpmiddelen die de lesgever ondersteunen bij het afnemen van toetsen. Onder toetsen wordt vaak verstaan het systematisch verzamelen van informatie over iemands kennis, vaardigheden, inzicht en/of attitude, competentieniveau en het geven van een oordeel daarover.

Bij toetsing wordt een onderscheid gemaakt tussen formatieve en summatieve toetsen:


(6) Samenwerkingshulpmiddelen

Hulpmiddelen die, door het aanbieden van een platform voor online interactie, twee aspecten van samenwerking ondersteunen: informatie delen en organiseren enerzijds, en communiceren anderzijds. Aan de werkvorm samenwerkend leren is binnen deze cursus een aparte module gewijd. We verwijzen naar die module voor de verschillende vormen en voor de voor- en nadelen van samenwerkend leren in het algemeen. Ook aan e-coaching is een aparte module gewijd.


Bron: http://www.digitaledidactiek.be/modules/2-ontwerp/theorie/hulpmiddelen/

Laatst aangepast op maandag, 25 mei 2020 17:59