module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Indirecte instructie
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Indirecte instructie

Definitie

...

Alias:

indirecte instructie ontdekkend leren

Met (zelf)ontdekkend leren ... gaat terug op het werk van Jerome Bruner die zich onder andere inspireerde op het werk van Jean Piaget, die het kind als een actieve kennisverwerker zag. Het vertrekpunt van leren is dan een soort van aangeboren nieuwsgierigheid. Essentieel uitgangspunt is dat bij ontdekkende leren het leren door de leerling zelf wordt aangestuurd. Daarom krijgt de leerling niet alle relevante informatie kant-en-klaar voorgeschoteld - zoals bij directe instructie - maar moeten de leerlingen alle informatie zelf ontdekken, sorteren en er een nieuwe volgorde in aanbrengen. Het doel van het ontdekkend leren is de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen.

Bron: Klaskit: tools voor topleraren, Pedro De Bruyckere

indirecte instructie ontdekkend leren

Stimuleer en ondersteun exploratie van het programma


Gebruikers doen de dingen liefst op hun eigen manier. Ze willen het gevoel hebben dat zij zelf de regie voeren. Een leshandleding moet daarom zorgen voor een goede balans tussen momenten van directe en indirecte taakinstructie.

Directe taakinstructies geven beginnende gebruikers stap voor stap de aanwijzingen die ze nodig hebben. De gebruikers ervaren de handleiding als welkome hulp die hen in staat stelt basale taken te realiseren.

Indirecte taakinstructies zijn uitnodigingen om het programma zelf (verder) te exploreren. Ze dragen de regie over aan de gebruiker. Die krijgt meer controlere over wat er verkend wordt en hoe die verkenning verloopt.

Bied indirecte taakinstructies aan op momenten waarop de gebruiker zonder veel problemen zelf verder iets kan uitproberen. Deze komen dan tegemoet aan de behoefte van de gebruiker om zelf te ontdekken, maar ze verhinderen dat de gebruiker ál te vrij te werk gaat, het spoor bijster raakt en door onjuist gedrag in onoverkomelijke problemen komt.

Een oefening is deels een directe, deels een indirecte taakinstructie. De gebruiker beslist niet zelf wat hij gaat leren, maar wel hoe hij de oefening aanpakt en hoe de verkenning van de software aan de hand van de oefening verloopt. Juist doordat oefeningen geen gerichte aanwijzingen geven, zijn ze vooral een vorm van indirecte taakinstructie.

Bron: Basisboek Technische communicatie, Peter van Bart & Michaël Steehouder (Red.)


Tags:
Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2020 07:54