module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Directe instructie
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Directe instructie

Definitie

...

Alias: ...

directe instructie

Bij directe instructie legt de leerkracht zeer gedetailleerd uit hoe bijvoorbeeld een opdracht moet worden aangepakt. De leerlingen krijgen daarbij voorbeelden en de lesgever laat precies zien hoe de verschillende stappen moeten worden uitgevoerd. Zo wordt de opdracht op systematische wijze stap voor stap uitgelegd. Zodra dit gebeurd is, mogen de leerlingen zelf aan de slag.

Bron: Klaskit: tools voor topleraren, Pedro De Bruyckere

directe instructie

Expliciete directe instructie (EDI)

Het expliciete van EDI verwijst naar de uitleg van elke stap die genomen moet worden om tot het doel te komen.

Het directe van EDI verwijst naar het directe instructiemodel: de leerkracht is het model. Deze bepaalt het doel van de les, doet aan de leerlingen voor wat er geoefend gaat worden, waarna de leerlingen de leerkracht nadoen. Door klassikale beurten te geven kan de leerkracht controleren of de instructie is begrepen en geeft daarop feedback. Klassikale instructie en oefening wordt gevolgd door zelfstandige verwerking. Alle kinderen doen mee en als blijkt dat sommige kinderen het niet helemaal begrepen hebben, krijgen zij in een apart groepje verlengde instructie en oefening.

Bron: Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, M.H. van IJzendoorn & L. van Rosmalen (Red.)

directe instructie

Het model ‘directe instructie’ omvat een aantal vaste stappen. Het activeren van de voorkennis is daarin stap één. Een flink percentage leraren doet dat ophalen van de voorkennis zelf, zo merk ik tijdens de frequente observaties die ik in het kader van mijn werk uitvoer. Dat gaat inderdaad lekker snel, maar de functie, namelijk het wakker roepen van de opgeslagen kennis  bij elke leerling, wordt daarmee niet bereikt. Actieve voorkennis is noodzakelijk om die voorkennis te kunnen inzetten om uit de nieuwe informatie de juiste selectie te maken, maar ook om reeds aanwezige kennis tekunnen verbinden met nieuwe. Zonder die actieve start bestaat het gevaar dat  de  nieuwe  informatie  niet  goed binnenkomt en/of als iets geheelnieuws apart wordt ‘opgeborgen’.

Bron: Is ‘instructie geven’ leren mogelijk maken?, D. Janson


Tags:
Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2020 08:05