module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Instructie
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Instructie

Definitie

Richtlijn voor een uit te voeren handeling.

Alias: ...

instructie

Instructie


Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie

instructie

Het geven van een instructie

U geeft instructie als er een vaardigheid geleerd moet worden. [Omdat er allerlei manieren van leren zijn] kunnen we niet spreken van één soort instructie. ... We gaan ervan uit dat u de beginsituatie van de lerende voor ogen hebt. U weet wat hij al weet en kan. We gaan er ook van uit dat u een instructiedoel hebt. Dit instructiedoel is een vaardigheid die nieuw is voor de lerende, of bekend, maar die hij zich nu op een hoger niveau moet eigen maken.

Omdat u nu weet welke lerende u voor ogen hebt (kennis, vaardigheid, leerstijl/waarnemingsvoorkeur/iintelligenties), kunt u de instructie goed toespitsen op de persoon. Verder is het van belang dat:

(a) Je de beroepshandeling ontleedt in deelstappen (impliciete kennis expliciet maken), waarbij je je vooral richt op de stappen waarbij - als er iets fout gaat - het in zijn geheel fout gaat, de zgn. kritieke punten. Deze punten moeten in instructie extra aandacht krijgen.

(b) Je stil staat bij het hoe en waarom achter de handeling; je besteedt dus ook aandacht aan verklaringen. Waarom deze stap eerst en dan pas die? Wat zal het effect zijn als we deze stap overslaan? Waarom op die manier? Op deze manier zorg je ervoor dat de lerende niet alleen een handeling goed leert te doen, maar ook inzicht ontwikkelt bij wat hij leert.

Bron: Praktijkgericht opleiden - al doende leren in de beroepspraktijk, Jan Willem van den Boogert

 

Tags:
Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2020 07:53