module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Uitleg
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Uitleg

Definitie

...

Alias: ...

 

uitleg

Het geven van een uitleg

'Uitleggen' is cognitieve materie inzichtelijk maken, zodat de lerende deze materie overziet en leert. Door iets uit te leggen draagt u bij aan het 'behapbaar' of 'grijpbaar' maken van achtergrondinformatie, werkprocessen of systemen, die nodig zijn bij het beroepsmatig functioneren.

Uitleggen wordt wel eens verward met 'kennisoverdracht'. Door iets goed uit te leggen wordt er informatie overgedragen. De lerende pikt deze informatie op en verbindt deze informatie met eerder opgeslagen kennisbestanden. Door informatie goed over te dragen, zorgen we ervoor dat de lerende zijn kennis kan vormen, veranderen en uitbreiden.

Uitleggen is een belangrijke vaardigheid van een opleider. Bij het geven van een instructie speelt uitleg een belangrijke rol, evenals bij allerlei andere zaken die een lerende moet leren kennen en overzien.

(...)

Schematiseren van informatie

Om iets helder uit te leggen kunt u gebruik maken van een aantal vormen om informatie te visualiseren. Het is met hersenonderzoek bewezen dat men beter informatie kan opnemen en onthouden als men cognitieve materie visualiseert.

We behandelen nu vier manieren om informatie visueel weer te geven:

  1. De boomstructuur: visualiseren van hiërarchische relatie tussen deelaspecten
  2. Causale verbanden: visueel weergeven dat gebeurtenis A leidt tot gebeurtenis B, of (andersom) dat B te verklaren is vanuit A
  3. Circulaire verbanden: visualisatie van cyclus waarbij de ene stap voortvloeit uit de andere, en zo alsmaar doorgaat.
  4. Mindmap: visuele weergave die opgebouwd is uit een mix van associaties, begrippen en beelden, op een manier die samenvalt met ons denken.

Bron: Praktijkgericht opleiden - al doende leren in de beroepspraktijk, Jan Willem van den Boogert

 

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 12:17