module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerinhoud
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Didactisch model

Definitie

...

Alias: ...

 

didactisch model

Leerinhoud

Alles wat niet tot het natuurlijke gedragsrepertorium van de mens behoort, kan het voorwerp uitmaken van een leerproces en dus een leerinhoud zijn. Een bepaalde leerinhoud behoort in principe tot één van de drie leergebieden. Kennis en cognitieve vaardigheden behoren ongetwijfeld tot het cognitieve leergebied. Bewegingen en manipulaties van objecten vallen onder het psychomotorische leergebied; interpersoonlijke vaardigheden, waarden en normen die het sociale leven regelen in een gemeenschap maken dan weer deel uit van het socio-affectieve leergebied. Dit neemt niet weg dat er bepaalde interacties bestaan tussen leergebieden.

Bron: Beknopte didactiek en instructie, Jacques Mylle

didactisch model

Leerinhoud

Binnen het onderwijsprogramma een facet dat al dan niet materieel is, en vanuit de feitelijke organisatie van de onderwijsleersituatie als onmisbaar wordt beschouwd om de leerling in het onderwijsleerproces tot handelingen te laten komen, welke vanuit de ervaringen die de leerling opdoet met het gegevene leiden tot (een) leerresultaat.

Bron: Leerdoelen formuleren, hoe doe je dat? Robert F. Mager

 

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 19 juli 2020 18:27