module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Body of knowledge
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Body of knowledge

Definitie

(Expliciet én toegankelijk gemaakte) fundamentele basiskennis om specifiek beroep uit te oefenen.

Alias: BOK, BoK

body of knowledge leren onderwijskundige begrippen

 

Body of knowledge

Hoeveelheid kennis die de basis vormt voor het uitoefenen van een specifiek beroep. Ieder beroep kent een 'body of knowledge', en het leren van die body of knowledge noemen we conceptueel leren.

(...)

De uitvoering van iedere beroepstaak veronderstelt altijd een hoeveelheid kennis, vaak van verscheiden soort. Een opleiding zorgt ervoor dat leerlingen en studenten die kennis voldoende diepgaand leren. Maar het gaat altijd om kennis die functioneert in de uitvoering van beroepstaken, het gaat om 'kennis als gereedschap', niet om 'kennis als doel'.

Als leerlingen en studenten alleen maar kennis 'hebben' (weten) en er niet mee kunnen werken, heeft die kennis voor de beroepsuitoefening geen betekenis. Het gaat om weten plus gebruiken. Leidraad is de beroepsuitoefening, daar blijkt of er in voldoende mate van kennis sprake is.

Een opleiding ontkomt er niet aan inzicht te hebben in de kennis die nodig is om de beroepstaken uit te kunnen voeren. Voor dat geheel van kennis is de term body of knowlegde in omloop. Die body of knowledge bestaat uit zowel de werkmodellen (de aanpak, de theorie met de kleine t), als de achterliggende Theorie waarmee de aanpak kan worden verantwoord.

Bron: Aan de slag - inspirerende opdrachten voor beroepsopleidingen, Marjolein Ploegman, Dick de Bie

body of knowledge leren onderwijskundige begrippen

De beroepskennis en de fundamentele basiskennis vormen samen de 'body-of-knowledge' van het beroep. Het betreft hier kennis die geëxpliciteerd kan worden, de 'harde kern' van het beroep, het zogenaamde materiële object waarover een zekere mate van consensus is.

Bron: De Logica van vraaggericht leren, Door Ton Bruining

body of knowledge leren onderwijskundige begrippen

Met een body of knowledge wordt een kennisverzameling van een vakgebied bedoeld, zoals deze aanwezig is in de literatuur en in de praktijk.

Bron: Projectmanagement op basis van ICB, Bert Hedeman & Roel Riepma

body of knowledge leren onderwijskundige begrippen

 

Body of knowledge

A body of knowledge (BOK or BoK) is the complete set of concepts, terms and activities that make up a professional domain

Several definitions of BOK have been developed, for example:


A body of knowledge is the accepted ontology for a specific domain.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Body_of_knowledge

body of knowledge leren onderwijskundige begrippen

A body of knowledge (BOK) is a comprehensive compilation of the core concepts and skills with which a professional in a specific discipline should be familiar.

Bron: INFORMS Analytics Body of Knowledge, James J. Cochran (Red.)


Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 02 januari 2021 12:06