module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerstrategie
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Leerstrategie

Definitie

Aanpak die, naar inschatting van de lerende, het bereiken van leerdoelen vergemakkelijkt.

Alias: -

leerstrategie leer strategie

Leerstrategie


Een leerstrategie is de manier waarop een leerling het leren aanpakt. Daarbij horen de stappen die hij zet om het leerdoel te bereiken, zoals:

Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken,
Verbanden leggen tussen bestaande en nieuwe kennis
Het gebruiken van voorbeelden om dingen te onthouden.

Leerstrategieën zijn een onderdeel van de cognitieve strategieën. Dat zijn de manieren waarop de leerling informatie verwerkt, zoals het oplossen van problemen en het focussen van de aandacht.

Bron: https://wij-leren.nl/leerstrategie.php

leerstrategie leer strategie

 

Strategie

Etymologisch gezien betekent 'strategie' (Grieks: stratègia), een georganiseerd geheel van handelingen voor het bereiken van een militair doel. Deze term vond ingang in diverse disciplines, met doelgericht handelen als onderzoeksobject, zoals psychologie, economie, sociale wetenschappen en rechten.

In de literatuur worden hiervan diverse definities aangetroffen.

Vermunt (1988) omschrijft (leer)strategie als een combinatie van (leer)activiteiten die door leerlingen vaak in samenhang worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken. ... Volgens Kirby (1984) is strategie een methode om een taak aan te pakken voor het bereiken van een doel.

In de lijn van Van Dijk en Kintsch (1983) definiëren van der Pool en van Wijk (1995) een strategie als de globale representatie van de procedures om een gegeven doel te realiseren. Als aspecten onderscheiden ze: doel (wat wil je bereiken?), strategie (hoe kan je dat realiseren?) en procedure (hoe ga je precies te werk?).

(...)

Een strategie is derhalve instrumenteel: nauw verbonden met een vooropgesteld doel, hoewel niet steeds bewust.

Bron: Leren schrijven van informatieve teksten: een ontwerponderzoek bij beginners, Lieve Vanmaele

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 07 mei 2020 20:43