module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Probleemoplossend vermogen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Probleemoplossend vermogen

Definitie

...

Alias: ...

instructioneel ontwerp instructional design

Probleemoplossend vermogen


Het probleemoplossend vermogen is het vermogen om te (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan kunnen komen om deze problemen op te lossen. Het probleemoplossend vermogen vraagt om vaardigheden als: signaleren, analyseren, oplossingsstrategieën bedenken, creatief denken, doorzetten, samenwerken, proactief zijn, evalueren en reflecteren.
Het probleemoplossend vermogen is één van de 21st century skills. Dit is een verzamelterm voor een aantal competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

Bron: https://wij-leren.nl/probleemoplossend-vermogen.php

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:26