module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Taken & functies volgens H. Gerards & J. Lubberding
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

 

taken functies verantwoordelijlkheden bevoegdheden taak

In het boek De Bestaansvoorwaarden - inleiding in de organisatiekunde beschrijven Jan Lubberding & H. Gerards de relatie tussen taken en functies:

functies taken verantwoordelijkheid

Functies en relaties tussen functies

We zullen het begrip functie en de relatie tussen functies verduidelijken met behulp van een voorbeeld. Hiervoor kiezen we een hotelorganisatie. De doelstellingen van een dergelijke organisatie bestaat uit drie delen:

(1) Gasten moeten kunnen overnachten;

(2) Gasten moeten kunnen eten en drinken;

(3) Gasten moeten kunnen recreëren.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, moeten vele werkzaamheden worden verricht.

Een werkzaamheid definiëren we als een verzameling handelingen die verricht moet worden om het organisatiedoel te bereiken.

Enkele werkzaamheden uit het hotelvoorbeeld:

Enkele handelingen uit het hotelvoorbeeld:
In een klein dorpshotel doet de waard, al dan niet samen met zijn vrouw, deze werkzaamheden zelf. Hij heeft er de tijd voor en het loont niet om personeel in dienst te nemen. De waard heeft drie van elkaar te onderscheiden taken.
Een taak definiëren we als een verzameling van gelijksoortige werkzaamheden.
De taken van de waard zijn gerelateerd aan de drie reeds genoemde doelstellingen van het hotel.
Onder een functie verstaan we een verzameling van taken die zijn gekoppeld aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Verantwoordelijkheid beschrijven we als een morele verplichting om een taak naar beste vermogen uit te voeren en de plicht om over de uitvoering te rapporteren.
Het begrip bevoegdheid geven we de volgende inhoud mee: het recht tot het nemen van beslissingen die ten behoeve van de uitvoering van een taak nodig zijn.
Bron: De Bestaansvoorwaarden - inleiding in de organisatiekunde, H. Gerards & J. Lubberding
Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 20 september 2019 20:22