module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Veranderen in 8 stappen met Stroes & Egberts
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken
8 stappen veranderingstraject stroes egberts
H.J. Stroes en M.E. Egberts beschrijven in hun boek Veranderen met resultaat dat een veranderingstraject acht stappen doorloopt:
veranderen stroes egbers ontwikkeling transitie transformatie

[Bij een veranderingstraject bieden de onderstaande acht stappen houvast bij het plannen en uitvoeren van de verandering]:

 1. Vaststellen van de probleemstelling: vinden van het antwoord op de vraag: waarom gaan we veranderen? .

 2. Ontwikkelen van een visie: door visie scheppen van een kader waarbinnen de verandering kan plaatsvinden.

 3. Bepalen van de gewenste situatie: creëreren van een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst.

 4. Beschrijven van de huidige situatie: analyseren van huidige situatie binnen perspectief van de eerste drie fasen.

 5. Ontwerpen van de veranderingsstrategie: voorgaande gegevens tot samenhangend geheel smeden dat uitmondt in een veranderingsaanpak.

 6. Plannen van de verandering: vertaling van het veranderingsmechanisme in concrete plannen.

 7. Invoeren van de verandering: uitvoering van de geplande activiteiten.

 8. Bestendigen van de verandering: zorg besteden aan het laten beklijven van de veranderingen.

Ad (1) Vaststellen van de probleemstelling

Centrale vraag: waarom gaan we veranderen?

Ad (2) Ontwikkelen van een visie
Centrale vraag: wat voor organisatie willen we zijn?
Ad (3) Bepalen van de gewenste situatie
Centrale vraag: wat doen we precies als het weer goed gaat?
Ad (4) Beschrijven van de huidige situatie
Centrale vraag: waardoor blijft de huidige situatie bestaan?
Ad (5) Ontwerpen van de veranderingsstrategie
Centrale vraag: hoe gaan we verandering teweeg brengen?
Ad (6) Plannen van de verandering
Centrale vraag: wie gaat wat wanneer doen?
Ad (7) Invoeren van de verandering
Centrale vraag: hoe gaat het?
 • Uitproberen, oefenen, herhalen, eigen maken nieuwe werkwijze(n).
 • Bewaken/monitoren of het klopt, werkt, helpt.
 • Aanpassen/bijstellen/iets anders doen.
 • Integreren in dagelijkse praktijk.
Ad (8) Bestendigen van de verandering
Centrale vraag: zorgen dat de verandering stand houdt.
 • Oude remmende factoren verder opruimen
 • Verder inoefenen en opbouwen nieuwe routines
 • Zeker stellen van verandering door middel van nieuwe systemen
  • Ondersteunende voorwaarden
  • Verankering in procedures en systemen
  • Overlevingskans vergroten
 • Strijdigheden, inconsistenties en spanningen oplossen.
 • Werken aan blijvende verbeteringen

Bron: Veranderen met resultaat, H.J. Stroes & M.E. Egberts

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 juni 2019 15:00