module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Het EFQM-model volgens Jaap Jan Brouwer & Harry van Leeuwen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

ink efqm model kwaliteit

Jaap Jan Brouwer en Harry van Leeuwen beschrijven in hun boek Organiseren in een veranderende wereld het EFQM-model als volgt:

ink model ink-model efqm efqm-model kwaliteit

Het EFQM/INK-model

Historie en visie
In het midden van de tachtiger jaren constateerden Europese topmanagers dat de bestaande managementconcepten niet meer geschikt waren om hun organisaties in te richten. Op de achtergrond speelde ook hier de discussie over het Rijnlands versus het Angelsaksische model. Om dit vraagstuk aan te paken richten ze de European Foundation for Quality Managment op (EFQM). Dze organisatie ontwikkelde het EUropean Business Excellence Model, of ook wel het EFQM-model. Dit model biedt het management een soort bril waardoor men naar de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in zijn onderlinge samenhang ziet en begrijpt. Het INK-managementmodelis de Nederlandse versie van het EFQM-model. INK staat hier voor het Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs. Een belangrijk verschil is dat aan het INK-model zogenaamde groeifasen zijn toegevoegd: fasen in de groei van organisaties naar "volwassenheid".

De visie achter het EFQM/INK-model is dat de organisatie haar doelen nastreeft met inachtneming van de belangen van andere partijen: klanten, leveranciers, zakelijke partners, medewerkers, de maaschappij en het management. Het kan gezien worden als een reactie op de sterke focus op shareholder value, die Britse en Amerikaanse bedrijven als uitgangspunt hanteren. In de Europse visie zijn er meer belanghebbenden (stakeholders) dan alleen de aandeelhouders (shareholders) en de Europese visie definieert de kring der belanghebbenden aanmerkelijk breder.

Het doel van het model is continu organisatieverandering te borgen in de organisatie en te komen tot zogenaamde business excellence: de beste onderneming binnen de branche.

In het model is het leveren van kwaliteit of het behalen van winst geen doel, maar een resultaat van geordende processen. Het vereist inspanningen om dat resultaat te bereiken. Inspanningen in leiderschap en het doen van investeringen. De inspanningen worden in processen omgezet in resultaten. De kern van een succesvolle organisatie draait om geordende, samenhangende processen (primair en secundai).

De methodiek
Het EFQM/INK-model kent in totaal negen aandachtsgebieden, die met elkaar samenhangen.

De interne dimensie:
- Strategie en beleid
- Middelen
- Leiderschap
- Medewerkers
- Processen

De externe dimensie
- Waardering door medewerkers
- Waardering door klanten en leveranciers
- Waardering door de maatschappij
- Eindresultaten.

Bron: Organiseren in een veranderende wereld, Jaap Jan Brouwer & Harry van LeeuwenTags:
Laatst aangepast op zaterdag, 13 januari 2018 14:36