module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Prestatie-management volgens Wouter ten Have (e.a.)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

organisatiebesturing koers hebben houden performance management prestatie-management

In het boek Organisatiebesturing: koers uitzetten en koers houden - Balanceren met strategie en prestatie-indicatoren beschrijven Steven ten Have, Wouter ten Have en A.P.M. Bour zeven gouden regels voor performance management:

performance management prestatiemanagement wouter have zeven gouden regels

Om het belang van performance management te onderstrepen hebben managementadviseur en econoom Wouter ten Have en anderen (1998) zeven gouden regels voor performance management opgesteld:

  1. Het gaat niet alleen over 'harde' factoren, maar ook over 'zachte'; het gaat niet alleen om operationele en financiële doelen, maar ook om indicatoren die te maken hebben met medewerkers, toeleveranciers, klanten en innovatie.

  2. Het is een onderwerp voor het topmanagement. Het topmanagement moet de doelstellingen 'neerzetten' en leidend zijn bij het vertalen hiervan in operationele doelstellingen.

  3. Het creëert geen feiten maar helpt te achterhalen hoe de vlag erbij hangt en wat de prioriteiten moeten zijn. Het wel meten leidt niet tot het creëren van ellende, het niet meten kan wel leiden tot het toedekken van die ellende (iets anders is dat een niet goed of op een ongelukkige moment uitgevoerde meting kan leiden tot onnodige onrust, onbruikbare uitkomsten of het ontbreken van een voedingsbodem voor een goede verwerking).

  4. Het helpt om terug te kijken, maar men mag het daar niet bij laten; er moeten systemen ontwikkeld worden die vooruitkijken.

  5. Het moet niet 'ontlopen' worden omdat het creativiteit zou blokkeren. Het uitgangspunt moet zijn dat het een einde maakt aan de vaagheid van sommige 'missies' en 'strategieën' in plaats van korte metten te maken met de vrijheid.

  6. Het is niet tegennatuurlijk, het helpt vage doelstellingen te vertalen in concrete targets en motiveert mensen door gerichte feedback.

  7. Het werkt als prestatie-indicatoren robuust, en herleiidbaar naar de strategie, klant en financiële doelstellingen zijn en tot stand zijn gekomen in ene proces waarin degenen die ermee moeten werken worden 'gehoord' en 'meegenomen'.

Bron: Performance management: sturen op resultaat, Jeroen Macke

Tags:
Laatst aangepast op donderdag, 11 januari 2018 19:37