module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Processen ontwerpen volgens Carolien Kars & Hans Evers
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

proces ontwerpen

proces ontwerp carolien kars hans evers

De procesontwerpmethode maakt in tien stappen een nieuw proces, dat voldoet aan de eisen die opdrachtgever daaraan stelt. De stappen zijn als volgt:

  1. Afbakenen bedrijfsproces.

  2. Afbakenen werkprocessen.

  3. Afbakenen procesdelen.

  4. Inventariseren prestatie-indicatoren.

  5. Inventariseren risico's.

  6. Inventariseren rollen.

  7. Vaststellen keuzemomenten.

  8. Inventariseren handelingen.

  9. Afbakenen processtappen.

  10. Voltooien procesbeschrijving.

Als we het ontwerpen van een proces met deze stappen beschouwen als een proces in zichzelf, dan zijn er twee werkprocessen te onderscheiden: (i) het afbakenen en typeren: (1) t/m (3), en (ii) het ontwerpen van een proces.

Opvallend aan de procesontwerpmethode is, dat in de eerste stappen top-down wordt gewerkt, terwijl stap 8 vanaf het laagste niveau naar boven wordt gewerkt bottom up dus. Van stap 1 tot en met stap 7 vindt een steeds verdere verfijning plaats, maar in stap 8 nemen we de kleinste eenheid, de handeling, onder de loep en werken van daaruit de stappen uit in het 'speelveld' van het te ontwerpen proces verder uit.

 

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 22 juni 2019 18:12