module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren volgens Paul-Jan Linker
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

kritische prestatie-indicator

In het boek Sturing in de rijksdienst beschrijft Paul-Jan Linker het verschil tussen een prestatie-indicator en een kritische succesfactor:

kritische prestatie-indicator

Kritische succesfactor: kwalitatief antwoord op de vragen 'wanneer is het doel bereikt?' en 'wat is echt nodig om dit doel te bereiken?'.
Kritische succesfactoren (KSF'en) zijn kwalitatief en worden meetbaar gemaakt met behulp van prestatie-indicatoren (PI'en) ook wel maatstaven of kengetallen genoemd.

Een prestatie-indicator (PI) is een kwantitatieve meting die een indicatie geeft van een Kritische succesfactor (KSF).

Bij het ontwikkelen van KSF'en wordt wel eensn onderscheid gemaakt tussen resultaat-KSF'en ('het antwoord op de vraag wanneer het doel is bereikt) en inspannings-KSF'en ('het antwoord op de vraag wat nodig is om het doel te bereiken').
Dit onderscheid kan behulpzaam zijn, maar het is goed om te beseffen dat in plaats van deze tweedeling net zo goed een driedeling of nog complexere oorzaak-gevolgrelaties zijn te bedenken dan een eenvoudig twee-dimensionaal onderscheid.

Bron: Sturing in de rijksdienst, Paul-Jan Linker

Tags:
Laatst aangepast op donderdag, 11 januari 2018 19:41