module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Kernbegrippen projectmanagement
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

duivelsdriehoek cost scope time quality project management

Binnen projectmanagement staan de onderstaande begrippen centraal:

  1. Projectdoel: datgene wat de opdrachtgever met het project wil bereiken.Bijv. verbeteren klanttevredenheid.

  2. Projectresultaat: het op te leveren product of de op te leveren dienst. Bijv. training servicegerichtheid, klachtenafhandelsysteem.

  3. Projectstrategie: beschrijving (op hoofdlijnen) van de manier waarop het beoogde projectresultaat wordt gerealiseerd.

  4. Scope: het omhullende van het totaal van de op te leveren producten en diensten en uit te voeren activiteiten in een project. Het managen van de scope betekent dat de projectmanager er voor zorgt dat deze binnen de gestelde grenzen blijft en niet middels steeds kleine wijzigingen steeds groter wordt (scope creep).

  5. Afbakening: een omschrijving wat niet tot de scope behoort, waardoor de omvang van het project nauwkeuriger wordt bepaald.

Er is dus sprake van een fundamenteel onderscheid tussen het doel en het resultaat van een project. Het projectresultaat dient altijd een ‘hoger doel’ en heeft hiermee een link met de lijnorganisatie. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het projectdoel en de projectmanager voor het bereiken van het projectresultaat. Overigens stelt de opdrachtgever beiden vast, waarbij het resultaat voldoende voordelen (bijdragen aan het doel) voor de organisatie moet opleveren om de investering te rechtvaardigen. De projectmanager bepaalt in overleg met de opdrachtgever op welke wijze het resultaat wordt bereikt.

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:51