module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Veranderen volgens Zaltman en Duncan
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

veranderen change

In het boek Anders veranderen gebruikt Anton Cozijnsen het B=AVICTORY-model van Zaltman en Duncan (1977) om aan te geven welke negen gedragsfactoren een rol spelen bij het implementeren van een verandering.

  1. Behaviour: het in het kader van de verandering gewenst gedrag.

  2. Ability: de voor de verandering benodigde kennis, ervaring en vaardigheden.

  3. Values: de bij de verandering passende waarden.

  4. Information: informatie over de aard, omvang en betekenis van de verandering.

  5. Prevailing Circumstances: te veranderen heersende omstandigheden of stimuluscondities.

  6. Timing: tijdstip waarop de verandering plaatsvindt.

  7. Obligation: mate waarin door de betrokkenen de noodzaak (of ambitie) tot veranderen wordt ervaren.

  8. Resistance: belemmerende factoren die (alsnog) weerstand oproepen.

  9. Yield: zichtbare of te ervaren resultaten, beloning of voordelen die met de verandering verbonden zijn of kunnen worden.

Bovenstaande factoren spelen ook een rol in de start- en ontwerpfase. Ze werken door in de implementatiefase. Als het veranderingsconcept in de ontwerpfase niet goed is uitgewerkt en onderbouwd, leiden alle interventies die daarna volgen in de implementatiefase, nooit meer tot positieve resultaten.

Bron: Anders veranderen, Anton J. Cozijnsen

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 22 november 2021 20:00