module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Leren door sociale intereactie volgens Joseph Kessels & Rob Poell
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

leren learn

Joseph Kessels en Rob Poell beschrijven in hun boek Human Resource Development - organiseren van het leren wat zijn verstaan onder leren door sociale interactie:

leren sociale interactie joseph kessels

Leren door sociale interactie

Leren door sociale interactie is leren waarin de actieve interactie tussen mensen een centrale rol speelt: het is leren met, van en door elkaar. Dat kan in uiteenlopende vormen, zoals samenwerken, discussie en dialoog. Leren door sociale interactie draagt net als ervaringsleren bij aan socialisatieprocessen. Tussen verschillende vormen van sociale interactie wordt in het dagelijks taalgebruik niet altijd nauwkeurig onderscheid gemaakt. Als het gaat om het bewust leren leren door sociale interactie zijn de verschillen echter wel van belang.

Vormen van sociale interactie zijn:

(1) Alledaagse conversatie, waarin allerlei ideeën en opvattingen op een terloopse wijze worden uitgewisseld.

(2) Informatie (uitleg) vragen en geven.

(3) Dialoog: samen verkennen van en zoeken naar (nieuwe of betere) oplossingen, benaderingen en ideeën.

(4) Brainstorm: door een groep genereren van zo veel mogelijk ideeën over en benaderingen van een bepaald probleem en vervolgens kritisch schiften op zoek naar de beste oplossing.

(5) Discussie: hij verschil van mening de eigen meningen verdedigen. uitleggen. vergelijken en evalueren.

(6) Samenwerken aan een bepaalde activiteit, taak of probleem.

(7) Het omgaan met en/of oplossen van conflicten.

Leren door sociale interactie doet zich net als ervaringsleren in vele situaties voor, zonder dat er per se sprake is van een vooropgezet leerdoel. Nogmaals: er worden niet vanzelf wenselijke leerresultaten mee bereikt. Er moet specifiek aandacht aan worden besteed. Als het weinig doordacht gebeurt, kunnen allerlei dingen worden geleerd die minder gewenst zijn. Er ontstaat bijvoorbeeld een manier van omgaan met conflicten die belemmerend werkt op het zoeken [laaf andere oplossingen. Of de wijze van samenwerking aan taken leidt crue dat de ene medewerker er veel van leert, maar de ander niet aan bod komt ten ervan ken dat hij niets in te brengen heeft). In het reguliere onderwijs is individueel en abstract theoretisch leren meestal dominant. Er is een onderwaardering van leren door sociale interactie.

Bron: Human Resource Development - organiseren van het leren, Joseph W.M. Kessels & Rob F Poell (red.)

 

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 27 maart 2021 21:14