module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Hoorcollege
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

360 graden feedback

Definitie

...


Alias: ...

instructioneel ontwerp instructional design

Hoorcolleges met activerende elementen

Hoorcolleges zijn een veel voorkomende onderwijsvorm in het hoger onderwijs. Vaak worden ze niet studentgericht georganiseerd. Studenten luisteren terwijl de docent vooraan zijn verhaal doet. Toch zijn er ook in hoorcolleges manieren om studenten te activeren.
Bijvoorbeeld door: meningen te inventariseren, vragen te stellen, opdrachten te geven, het bediscussiëren van stellingen of voorbeelden, etc… Daarbij is er veel sprake van éénrichtingsverkeer.

Een hoorcollege heeft volgens De mink drie doelstellingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (De Mink, F.B. , 1991):

Meestal blijft de rol van de student bij een hoorcollege beperkt tot een passief luisteren en noteren. Vanuit constructivistisch en studentgericht oogpunt is dit niet gewenst. Een verklaring die wordt aangehaald voor deze werkwijze is de omvangrijke groep waarmee docenten  (noodgedwongen) dient te werken. Toch zijn er binnen deze beperkingen van het hoorcollege mogelijkheden tot activering.
Bouwstenen

Een ideaal hoorcollege is structureel opgebouwd uit een inleiding, een kerngedeelte en een slot, elk met hun eigen doelstellingen.

Binnen elk van deze onderdelen kunnen studenten geactiveerd of gestimuleerd worden tot nadenken. De middelen die daartoe kunnen gebruikt worden, zijn:

Bron: https://www.bvdatabank.be/node/206

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 01 maart 2021 20:34