module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe- 08: Modaliteitsprincipe
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-08: Modaliteitsprincipe

Definitie

...

Boeken:

Zie ook:

CTML-principes van Richard E. Mayer


Alias: ...

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Modaliteitsprincipe

Bij beeld is het beter om audio te gebruiken dan geschreven tekst. Beiden, zowel beeld als geschreven tekst, worden immers via het visuele kanaal verwerkt en dat leidt tot het onnodig belasten of zelfs overbelasten van het werkgeheugen. Als de geschreven tekst wordt vervangen door gesproken tekst, dan is het wel belangrijk om eenvoudig taalgebruik te hanteren en langzaam te spreken.

Bron: Effectief leren - de docent als regisseur, Michel van Ast, Otto de Loor & Lambrecht Spijkerboer

 

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het modaliteitsprincipe

Bij beelden kun je beter praten dan er tekst bij plaatsen. De twee visuele aspecten (beelden en tekst) zouden het visu-eel kanaal overbelasten. Vermijd bij het praten lange, complexe zinnen, onbekende woorden en een te hoog tempo. Bied leerlingen, als het kan, de kans om na de les een video of powerpointpresentatie in hun eigen tempo te bekijken. Is het in jouw klas misschien mogelijk om BYOD- gewijs (Bring Your Own Device) leerlingen een bepaalde video te laten bekijken? Via de pauzeknop kunnen ze de leerstof opsplitsen in kleinere delen die gemakkelijker te begrijpen zijn.

Bron: Wijze lessen - 12 bouwstenen voor effectieve didactiek, Tim Surma (e.a.)

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het modaliteitsprincipe

Mousavi, Low & Sweller (1995), Sweller (2003) bouwen verder op de dual channel assumptie bij het presenteren van het modaliteitsprincipe. De cognitieve verwerkingscapaciteit is groter wanneer zowel visuele als auditieve informatie wordt aangeboden en verwerkt. Binnen de CTML-theorie stelt dit principe dat studenten beter leren van beelden/ animatie met geluid (gesproken woorden) dan van beelden/animatie met on screen afgedrukte tekst.

Met andere woorden: studenten leren in multimedia presentaties beter wanneer ze een gesproken tekst horen en verwerken, dan wanneer ze naast een beeld/animatie een 'gedrukte' tekst te lezen krijgen. Dit gaat in tegen de intuitie van heel wat ontwerpers van leermaterialen, maar op basis van de CTML-theorie is het duidelijk te verklaren. Wanneer we gedrukte tekst en beelden/animaties presenteren, gebeurt de cognitieve verwerking enkel via het visuele kanaal. Presenteren we beelden/animaties met audio, dan worden beide cognitieve verwerkingskanalen benut. Op die manier wordt cognitive load vermeden en is er meer ruimte vrij in het werkgeheugen.

Bron: Digitaal leren - ICT-toepassingen in het hoger onderwijs, Ivan D'Haese & Martin Valcke (Red.)

 

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het leren verloopt beter en sneller wanneer bijvoorbeeld een gesproken tekst (audio) tegelijkertijd met een grafische afbeelding of animatie wordt weergegeven, dan wanneer men die audio-informatie na de presentatie van de grafische informatie of de animatie te horen krijgt. Zowel het 'spatial contiguity'- als het `temporal contiguity'-principe tonen heel concreet aan dat lerenden tegelijkertijd visuele en auditieve informatie kunnen verwerken in het werkgeheugen (`dual-channel'-theorie van Paivio).

Het modaliteitsprincipe

Dit ontwerpprincipe benadrukt dat de informatie die toegevoegd wordt aan een multimediale representatie (bv. een plaatje, foto of animatie), minder 'cognitive load' veroorzaakt wanneer die via audio wordt aangeboden dan via tekst.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Modaliteitsprincipe (Modality Principle)

Cursisten leren beter van animatie en beschrijvende audio dan van animatie en onscreen tekst.

Wanneer je audio kunt gebruiken, is uit onderzoek gebleken dat dit merkelijk leerwinst oplevert. Zeker als je complexere leerstof wilt meegeven en de audio kort en duidelijk is, kan dit heel effectief zijn. Je voorkomt een overbelasting van het visuele geheugen wat door het gebruik van tekst en animatie of video zou ontstaan doordat de cursisten zich moeten focussen op de tekst en hierdoor de animatie of video niet met volle aandacht kunnen bekijken. Het is natuurlijk de bedoeling om de overbelasting van de cursist te minimaliseren.

Bron: http://www.digitaledidactiek.be/modules/2-ontwerp/uitdieping/mayer/modaliteitsprincipe/

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het modaliteitsprincipe


Mensen leren dieper van afbeeldingen en gesproken woord dan van afbeeldingen en geschreven woord. Dit betekent dat gesproken toelichting bij een animatie beter werkt dan alle tekst op het scherm. Ik zie inderdaad wel eens animaties met alleen tekst en daarbij heb ik zelf altijd het gevoel dat ik sneller af was geweest met de tekst onder elkaar in een blog.  Voor mij is dit principe eigenlijk net iets te logisch: het zegt dat je zowel oog als oor slim moet gebruiken toch?

Bron: Hoe ontwikkel je goede video’s en andere multimedia voor leren? De 10 principes van Richard Mayer, Joitske Hulsebosch

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 20 februari 2021 20:28